Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384627-2019

14/08/2019    S156    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare

2019/S 156-384627

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență București
Număr naţional de înregistrare: 4505332
Adresă: Calea Floreasca nr. 8
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 014461
Țară: România
Persoană de contact: Ec. Andreea Hardau
E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Telefon: +40 215992283
Fax: +40 215992282

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.urgentafloreasca.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente medicale

Număr de referinţă: 2019450533239
II.1.2)Cod CPV principal
33191000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare echipamente medicale – conform caietului de sarcini.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 039 121.36 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem de sterilizare la temperatură joasă, cu formaldehidă, de capacitate mică 144 l

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti – Calea Floreasca nr. 8, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem de sterilizare la temperatura joasa, cu formaldehida, de capacitate mica 144 l – 1 bucata – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 239 495.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videobronhoscop

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33168100
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti – Calea Floreasca nr. 8, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Videobronhoscop – 1 bucata – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 70 651.89 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Stație de tratare a apei (osmoză)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232430
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti – Calea Floreasca nr. 8, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Statie de tratare a apei (osmoza) – 1 bucata – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 32 773.11 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videofibroscop

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33168100
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti – Calea Floreasca nr. 8, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Videofibroscop – 1 bucata – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 133 175.34 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem de sterilizare cu abur, de capacitate mare 8 STU, cu 2 uși (capacitate 550 l-600 l)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33191000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti – Calea Floreasca nr. 8, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem de sterilizare cu abur, de capacitate mare 8 STU, cu 2 uși (capacitate 550 l-600 l) – 1 bucata – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 563 025.22 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 2
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1 – Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2 – Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SEAP odata cu DUAE.

Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti:

— dr. Ionut Negoi – manager interimar,

— dr. Gabriel Constantinescu – director medical interimar,

— ec. Maria Dinescu – director financiar-contabil,

— Laura Munteanu-Rosu – director Ingrijiri,

— ing. ec. Madalin Necula – sef Serviciu Achizitii Publice.

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorul economic declarat castigator – indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar operatorul economic declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatil [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/09/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/11/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/09/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro

Instructiuni privind DUAE – A se vedea documentul „Instrucțiuni pentru ofertanți” atasat prezentei documentatii de atribuire, punct 1 – „Instrucțiuni privind DUAE”.

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind confidențiale.

Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. In lipsa documentelor care demonstreaza caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale.

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face conform art. 139 alin. (3) din H.G. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență București
Adresă: Calea Floreasca nr. 8
Localitate: București
Cod poștal: 014461
Țară: România
E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Telefon: +40 215992283

Adresă internet: www.urgentafloreasca.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2019