Supplies - 38464-2021

26/01/2021    S17

Denmark-Ballerup: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 017-038464

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
National registration number: 16287180
Postal address: Lautrupbjerg 1
Town: Ballerup
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2750
Country: Denmark
Contact person: KAPS - Nikolaj Lysebjerg Hansen
E-mail: niha@kammeradvokaten.dk
Telephone: +45 61245133
Internet address(es):
Main address: www.fmi.dk
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale vedrørende indkøb af proviant

Reference number: 7520895
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har igangsat et udbud af en rammeaftale med en leverandør til løbende indkøb af proviant af forskellig karakter.

Provianten skal leveres til brug for det danske forsvars personel ombord på sejlende enheder i og uden for dansk territorie samt personel på varierende internationale missioner og øvelser. Provianten skal primært leveres i Danmark på forskellige lokationer men også i mindre omfang i havne i Grønland, Færøerne og Island.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
15100000 Animal products, meat and meat products
15200000 Prepared and preserved fish
15300000 Fruit, vegetables and related products
15400000 Animal or vegetable oils and fats
15500000 Dairy products
15600000 Grain mill products, starches and starch products
15800000 Miscellaneous food products
15900000 Beverages, tobacco and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: IS ÍSLAND
NUTS code: DK DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen har igangsat et udbud af en rammeaftale med en leverandør til løbende indkøb af proviant af forskellig karakter.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Sortiment / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Leveringstid / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 243-600999
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Rammeaftale vedrørende indkøb af proviant

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

FMI har valgt at annullere den igangværende udbudsproces bl.a. med henblik på at overveje krav og vilkår i den udbudte rammeaftale og et eventuelt nyt udbud heraf, hvilket forventes at ville blive iværksat snarest muligt.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2021