Leveringen - 384653-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 156-384653

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ProVitako Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister eG
Charlottenstraße 65
Berlin
10117
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.provitako.de

I.1)Naam en adressen
Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven BIT
Bremerhaven
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE502

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bit.bremerhaven.de

I.1)Naam en adressen
Stadt Bochum
Bochum
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA51

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bochum.de

I.1)Naam en adressen
Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV)
Schwerin
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE804

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ego-mv.de

I.1)Naam en adressen
Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR
Hannover
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hannit.de

I.1)Naam en adressen
ITEBO GMBH
Osnabrück
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE944

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.itebo.de

I.1)Naam en adressen
ITEOS AöR
Stuttgart
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.iteos.de

I.1)Naam en adressen
Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)
Oldenburg
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE943

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kdo.de

I.1)Naam en adressen
KISA – Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen – KdöR
Leipzig
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DED51

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kisa.it

I.1)Naam en adressen
Kommunaler Betrieb für Informationstechnik KommunalBIT AöR
Fürth
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE253

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kommunalbit.de

I.1)Naam en adressen
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe
Lemgo
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA45

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.krz.de

I.1)Naam en adressen
Stadt Mannheim
Mannheim
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE126

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mannheim.de

I.1)Naam en adressen
Stadt Oldenburg
Oldenburg
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE943

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.oldenburg.de

I.1)Naam en adressen
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh
Aachen
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA2D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.regioit.de

I.1)Naam en adressen
Stadt Wolfsburg
Wolfsburg
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wolfsburg.de

I.1)Naam en adressen
KDN – Dachverband kommunaler IT Dienstleister
Köln
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kdn.de

I.1)Naam en adressen
Bundesstadt Bonn
Bonn
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bonn.de

I.1)Naam en adressen
civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung
Siegburg
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA2C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.civitec.de

I.1)Naam en adressen
Stadt Duisburg
Duisburg
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.duisburg.de

I.1)Naam en adressen
GKD Paderborn
Paderborn
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA47

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkdpb.de

I.1)Naam en adressen
Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen
Recklinghausen
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA36

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkd-re.de

I.1)Naam en adressen
Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland
Neuss
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA1D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.itk-rheinland.de

I.1)Naam en adressen
ivl Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH
Leverkusen
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ivl.de

I.1)Naam en adressen
Zweckverband KAAW – Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West
Ibbenbüren
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA37

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kaaw.de

I.1)Naam en adressen
Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur
Frechen
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA27

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kdvz-frechen.de

I.1)Naam en adressen
Stadt Köln
Köln
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.koeln.de

I.1)Naam en adressen
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Kamp-Lintfort
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA1F

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.krzn.de

I.1)Naam en adressen
Landeswohlfahrtsverband LWV Hessen
Kassel
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DE73

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lwv-hessen.de

I.1)Naam en adressen
Stadt Mülheim an der Ruhr
Mülheim an der Ruhr
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA16

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.muelheim-ruhr.de

I.1)Naam en adressen
Stadt Münster, citeq
Münster
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.citeq.de

I.1)Naam en adressen
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
Oberhausen
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA17

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ogm.de

I.1)Naam en adressen
Stadt Ratingen
Ratingen
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA1C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stadt-ratingen.de

I.1)Naam en adressen
Stadt Remscheid
Remscheid
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA18

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.remscheid.de

I.1)Naam en adressen
Stadt Wuppertal
Wuppertal
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA1A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wuppertal.de

I.1)Naam en adressen
Zweckverband Südwestfalen-IT
Hemer
Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de
NUTS-code: DEA58

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sit.nrw

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6EDYTP/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6EDYTP
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Eingetragene Genossenschaft für Kommunale IT-Dienstleister
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: IT-Dienstleistungen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Apple Komponenten

Referentienummer: PV16-2019-03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Produkte des Herstellers Apple sowie deren Wartung und Services.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Das Belieferungsgebiet erstreckt sich über mehrere Bundesländer, insbesondere Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist der Abschuss einer Rahmenvereinbarung für die Lieferung von unterschiedlichen fabrikneuen Apple Produkten sowie deren Wartung und Services aus den nachfolgenden Produktkategorien:

— MacBook / MacBook Air / MacBook Pro,

— iMac / iMac Pro,

— MacPro,

— Mac mini,

— iPhone,

— iPad / iPad Pro,

— iPad mini,

— Apple Pencil,

— Apple TV,

— Zubehör / Accessories,

— AppleCare Plus,

— AppleCare for Enterprise.

Der Auftraggeber nimmt zwecks Spezifizierung der Produkte und Services sowie des etwaigen Zubehörs auf die jeweils aktuellen Preislisten des Herstellers, zu finden unter https://www.apple.com/de Bezug.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vorlage eines aktuellen Handelsregisterauszugs (nicht älter als 3 Monate); Näheres ist den Auftragsunterlagen zu entnehmen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Anlage 3: Aktuelle Bankerklärung (nicht älter als 3 Monate),

— Anlage 7: Betriebshaftpflichtversicherung (Umfang und Deckungshöhe entsprechend des zu vergebenden Auftrags),

— Anlage 8: Umsatzkennzahlen.

Weitere Details sind der Vergabeunterlage zu entnehmen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Anlage 1: Unternehmensbeschreibung,

— Anlage 2: Vertriebliche und fachliche Unterstützung,

— Anlage 4: Nachweis/Zertifikat als autorisierter Händler,

— Anlage 6: Liste der Nachunternehmer,

— Anlage 11: Projekte und Referenzen.

Weitere Details sind der Vergabeunterlage zu entnehmen.

Eventuele minimumeisen:

Anlage 4: Es ist zwingend ein Zertifikat als Apple Solution Expert Education vorzulegen. Kann der Nachweis der Zertifizierung nicht erbracht werden, wird das Angebot vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen!

Anlage 11: Es sind mindestens 3 Projekte aus der jüngeren Vergangenheit (der Abschluss des Referenzprojekts darf nicht vor dem 1.8.2016 liegen) über die Lieferung der abgefragten Leistungen zu benennen, die jeweils mindestens ein Netto-Auftragsvolumen von 3,5 Mio. EUR pro Jahr haben.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

s. Vergabeunterlage

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Siegburg

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Öffnung der Angebote wird durch 2 VertreterInnen der ProVitako durchgeführt; der Termin zur Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Information und Kommunikation finden im gesamten Vergabeverfahren grundsätzlich über die in Ziffer IV.1) der Vergabeunterlage genannte Stelle statt; der Versuch einer anderweitigen Kontaktaufnahme (beispielsweise telefonisch oder an eine andere als die in Ziffer II.1) der Vergabeunterlage genannte Stelle) stellt einen Verfahrensverstoß dar und kann zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führen.

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6EDYTP

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Str. 105
Berlin
10825
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Etwaige Verstöße gegen Vergabevorschriften, die im Rahmen der Bekanntmachung oder im Rahmen dieser Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist gerügt werden. Sonstige Verstöße gegen Vergabevorschriften sind spätestens 10 Kalendertage ab Kenntnisnahme zu rügen.

Hilft der Auftraggeber dem gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften nicht ab, darf der Bieter einen Antrag auf Einleitung eines vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahrens nur innerhalb von 15 Tagen seit Erhalt der Benachrichtigung über die Nichtabhilfe stellen. Eine spätere Anrufung der Vergabekammer aufgrund des gerügten Verstoßes gegen Vergabevorschriften ist gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB ausgeschlossen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019