Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384653-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 156-384653

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProVitako Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister eG
Postadres: Charlottenstraße 65
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Postcode: 10117
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.provitako.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven BIT
Plaats: Bremerhaven
NUTS-code: DE502
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bit.bremerhaven.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Bochum
Plaats: Bochum
NUTS-code: DEA51
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bochum.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV)
Plaats: Schwerin
NUTS-code: DE804
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ego-mv.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR
Plaats: Hannover
NUTS-code: DE92
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hannit.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ITEBO GMBH
Plaats: Osnabrück
NUTS-code: DE944
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.itebo.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ITEOS AöR
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE111
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.iteos.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)
Plaats: Oldenburg
NUTS-code: DE943
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kdo.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: KISA – Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen – KdöR
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DED51
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kisa.it

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunaler Betrieb für Informationstechnik KommunalBIT AöR
Plaats: Fürth
NUTS-code: DE253
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kommunalbit.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe
Plaats: Lemgo
NUTS-code: DEA45
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.krz.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Mannheim
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE126
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mannheim.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Oldenburg
Plaats: Oldenburg
NUTS-code: DE943
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.oldenburg.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh
Plaats: Aachen
NUTS-code: DEA2D
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.regioit.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Wolfsburg
Plaats: Wolfsburg
NUTS-code: DE913
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wolfsburg.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: KDN – Dachverband kommunaler IT Dienstleister
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA2
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kdn.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesstadt Bonn
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bonn.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung
Plaats: Siegburg
NUTS-code: DEA2C
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.civitec.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Duisburg
Plaats: Duisburg
NUTS-code: DEA12
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.duisburg.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GKD Paderborn
Plaats: Paderborn
NUTS-code: DEA47
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkdpb.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen
Plaats: Recklinghausen
NUTS-code: DEA36
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkd-re.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland
Plaats: Neuss
NUTS-code: DEA1D
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.itk-rheinland.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ivl Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH
Plaats: Leverkusen
NUTS-code: DEA24
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ivl.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zweckverband KAAW – Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West
Plaats: Ibbenbüren
NUTS-code: DEA37
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kaaw.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur
Plaats: Frechen
NUTS-code: DEA27
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kdvz-frechen.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Köln
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA2
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.koeln.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Plaats: Kamp-Lintfort
NUTS-code: DEA1F
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.krzn.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeswohlfahrtsverband LWV Hessen
Plaats: Kassel
NUTS-code: DE73
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lwv-hessen.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Mülheim an der Ruhr
Plaats: Mülheim an der Ruhr
NUTS-code: DEA16
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.muelheim-ruhr.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Münster, citeq
Plaats: Münster
NUTS-code: DEA33
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.citeq.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
Plaats: Oberhausen
NUTS-code: DEA17
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ogm.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Ratingen
Plaats: Ratingen
NUTS-code: DEA1C
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stadt-ratingen.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Remscheid
Plaats: Remscheid
NUTS-code: DEA18
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.remscheid.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Wuppertal
Plaats: Wuppertal
NUTS-code: DEA1A
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wuppertal.de

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zweckverband Südwestfalen-IT
Plaats: Hemer
NUTS-code: DEA58
Land: Duitsland
E-mail: sandra.retzlaff@provitako.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sit.nrw

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6EDYTP/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6EDYTP
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Eingetragene Genossenschaft für Kommunale IT-Dienstleister
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: IT-Dienstleistungen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Apple Komponenten

Referentienummer: PV16-2019-03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Produkte des Herstellers Apple sowie deren Wartung und Services.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Das Belieferungsgebiet erstreckt sich über mehrere Bundesländer, insbesondere Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand dieses Vergabeverfahrens ist der Abschuss einer Rahmenvereinbarung für die Lieferung von unterschiedlichen fabrikneuen Apple Produkten sowie deren Wartung und Services aus den nachfolgenden Produktkategorien:

— MacBook / MacBook Air / MacBook Pro,

— iMac / iMac Pro,

— MacPro,

— Mac mini,

— iPhone,

— iPad / iPad Pro,

— iPad mini,

— Apple Pencil,

— Apple TV,

— Zubehör / Accessories,

— AppleCare Plus,

— AppleCare for Enterprise.

Der Auftraggeber nimmt zwecks Spezifizierung der Produkte und Services sowie des etwaigen Zubehörs auf die jeweils aktuellen Preislisten des Herstellers, zu finden unter https://www.apple.com/de Bezug.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vorlage eines aktuellen Handelsregisterauszugs (nicht älter als 3 Monate); Näheres ist den Auftragsunterlagen zu entnehmen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Anlage 3: Aktuelle Bankerklärung (nicht älter als 3 Monate),

— Anlage 7: Betriebshaftpflichtversicherung (Umfang und Deckungshöhe entsprechend des zu vergebenden Auftrags),

— Anlage 8: Umsatzkennzahlen.

Weitere Details sind der Vergabeunterlage zu entnehmen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Anlage 1: Unternehmensbeschreibung,

— Anlage 2: Vertriebliche und fachliche Unterstützung,

— Anlage 4: Nachweis/Zertifikat als autorisierter Händler,

— Anlage 6: Liste der Nachunternehmer,

— Anlage 11: Projekte und Referenzen.

Weitere Details sind der Vergabeunterlage zu entnehmen.

Eventuele minimumeisen:

Anlage 4: Es ist zwingend ein Zertifikat als Apple Solution Expert Education vorzulegen. Kann der Nachweis der Zertifizierung nicht erbracht werden, wird das Angebot vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen!

Anlage 11: Es sind mindestens 3 Projekte aus der jüngeren Vergangenheit (der Abschluss des Referenzprojekts darf nicht vor dem 1.8.2016 liegen) über die Lieferung der abgefragten Leistungen zu benennen, die jeweils mindestens ein Netto-Auftragsvolumen von 3,5 Mio. EUR pro Jahr haben.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

s. Vergabeunterlage

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Siegburg

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Öffnung der Angebote wird durch 2 VertreterInnen der ProVitako durchgeführt; der Termin zur Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Information und Kommunikation finden im gesamten Vergabeverfahren grundsätzlich über die in Ziffer IV.1) der Vergabeunterlage genannte Stelle statt; der Versuch einer anderweitigen Kontaktaufnahme (beispielsweise telefonisch oder an eine andere als die in Ziffer II.1) der Vergabeunterlage genannte Stelle) stellt einen Verfahrensverstoß dar und kann zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führen.

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6EDYTP

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Berlin
Postadres: Martin-Luther-Str. 105
Plaats: Berlin
Postcode: 10825
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Etwaige Verstöße gegen Vergabevorschriften, die im Rahmen der Bekanntmachung oder im Rahmen dieser Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist gerügt werden. Sonstige Verstöße gegen Vergabevorschriften sind spätestens 10 Kalendertage ab Kenntnisnahme zu rügen.

Hilft der Auftraggeber dem gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften nicht ab, darf der Bieter einen Antrag auf Einleitung eines vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahrens nur innerhalb von 15 Tagen seit Erhalt der Benachrichtigung über die Nichtabhilfe stellen. Eine spätere Anrufung der Vergabekammer aufgrund des gerügten Verstoßes gegen Vergabevorschriften ist gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB ausgeschlossen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019