Leveringen - 384862-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Maribor: Elektriciteit

2019/S 156-384862

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Skupnost občin Slovenije
5828821000
Partizanska cesta 1
Maribor
2000
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
Fax: +386 22341503
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.1)Naam en adressen
GLASBENA ŠOLA HRASTNIK
5083770000
Cesta 1. maja 61
Hrastnik
1430
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: gl-sola.hrastnik@guest.arnes.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA ČRNOMELJ
5880254000
Trg svobode 3
Črnomelj
8340
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ASILO MAVRICA ISOLA
5049733000
Ulica Osvobodilne fronte 15
Izola - Isola
6310
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI
5084636000
Križevci pri Ljutomeru 16B
Križevci pri Ljutomeru
9242
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
5084539000
Šolska ulica 11
Velike Lašče
1315
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Vrtec Mehurčki
6665764000
Glavarjeva cesta 35
Komenda
1218
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OTROŠKI VRTEC METLIKA
5166420000
Župančičeva cesta 1
Metlika
8330
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH
5084741000
Pelechova cesta 83
Radomlje
1235
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
2241161000
Šmarjeta 66
Šmarješke Toplice
8220
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

Adres van het kopersprofiel: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OSNOVNA ŠOLA VODICE
5084377000
Ob šoli 2
Vodice
1217
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Vrtec Tržič
5055881000
Cesta Ste Marie aux Mines 28
Tržič
4290
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OSNOVNA ŠOLA NAKLO
1193830000
Glavna cesta 47
Naklo
4202
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA SVETA ANA
1332074000
Sv. Ana v Slov. goricah 17
Sv. Ana v Slov. goricah
2233
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OSNOVNA ŠOLA METLIKA
5088925000
Šolska ulica 7
Metlika
8330
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE
5086370000
Pionirska cesta 35
Dolenjske Toplice
8350
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO
1782657000
Šegova ulica 22
Novo mesto
8000
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA KUNGOTA
5884144000
Plintovec 1
Zgornja Kungota
2201
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OSNOVNA ŠOLA JELŠANE
5083010000
Jelšane 82
Jelšane
6254
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA HODOŠ
1357344000
Hodoš 52
Hodoš - Hodos
9205
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OSNOVNA ŠOLA TRZIN
5255287000
Mengeška cesta 7B
Trzin
1236
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA
5086302000
Šmarjeta 1
Šmarješke Toplice
8220
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
5880416000
Bazoviška cesta 14
Ilirska Bistrica
6250
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA PIRAN
5883873000
Tartinijev trg 2
Piran - Pirano
6330
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA VODICE
5874637000
Kopitarjev trg 1
Vodice
1217
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
5884250000
Kolodvorska ulica 10
Slovenska Bistrica
2310
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
5883679000
Center 101
Črna na Koroškem
2393
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA ŽELEZNIKI
5883148000
Češnjica 48
Železniki
4228
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA GORJE
2209721000
Zgornje Gorje 6B
Zgornje Gorje
4247
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA TRZIN
1358561000
Mengeška cesta 22
Trzin
1236
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
OBČINA APAČE
2215632000
Apače 42B
Apače
9253
Slovenië
Telefoon: +386 22341500
E-mail: info@skupnostobcin.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: združenje
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: povezovanje občin

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od leta 2019 do 2023

Referentienummer: Jn1/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od leta 2019 do 2023 za potrebe občin in drugih pristopnikov k naročilu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 883 181.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od leta 2019 do 2023 za potrebe občin in drugih pristopnikov k narčilu. Predmet javnega naročila je dobava električne energije za potrebe naročnika, tako za potrebe javne razsvetljave, kot tudi za potrebe poslovnih in drugih prostorov oz. porabnikov. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 % dobavljene električne energije.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 033-073880
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.
3991008000
Vetrinjska ulica 2
Maribor
2000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 224 179.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Seznam posamičnih naročnikov objavljen: https://skupnostobcin.si/nabava-elektricne-energije/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Skupnost občin Slovenije
Partizanska cesta 1
Maribor
2000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019