Leveringen - 384873-2019

14/08/2019    S156

Slovenija-Krško: Vozila za potujoče knjižnice

2019/S 156-384873

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Valvasorjeva knjižnica Krško
Nacionalna identifikacijska številka: 5642973000
Poštni naslov: Cesta krških žrtev 26
Kraj: Krško
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 8270
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Urška Lobnikar Paunović
E-naslov: urska@knjiznica-krsko.si
Telefon: +386 74904011
Telefaks: +386 74904020

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.knjiznica-krsko.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško

Referenčna številka dokumenta: 430-64/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
34144760 Vozila za potujoče knjižnice
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je » Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško«, in zajema izvedbo vseh potrebnih storitev in dobav, skladno z določili te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in prilogami k njej. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Izbor najugodnejšega ponudnika bo izveden za celotno naročilo.Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije, iz proračuna namenjenega za kulturo (NP-BUS-2019-2020) in bo sofinanciran tudi s strani Občine Krško, Občine Brežice, Občine Sevnica, Občine Radeče in Občine Kostanjevica na Krki, na podlagi pogodbe o financiranju in izvedbi projekta pri Valvasorjevi knjižnici Krško o financiranju in izvedbi projekta nakupa bibliobusa.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 257 800.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
34144760 Vozila za potujoče knjižnice
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 093-224235
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
01/08/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: AS Domžale, proizvodnja in popravilo avtobusov d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5887127000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 1
Kraj: Domžale
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1230
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 271 800.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 257 800.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Valvasorjeva knjižnica Krško
Poštni naslov: Cesta krških žrtev 26
Kraj: Krško
Poštna številka: 8270
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/08/2019