Leveringen - 384953-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Marseille: Farmaceutische producten

2019/S 156-384953

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier régional de Marseille
Postadres: 80 rue Brochier
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13005
Land: Frankrijk
E-mail: scop-marches@ap-hm.fr
Telefoon: +33 491381950
Fax: +33 491381939

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://fr.ap-hm.fr/

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Médicaments dérivés du sang

Referentienummer: 2019-0008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 45 042 591.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobulines polyvalentes d'origine humaine pour administration extravasculaire

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobulines polyvalentes d'origine humaine pour administration extravasculaire

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobulines polyvalentes d'origine humaine

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobulines polyvalentes d'origine humaine pour administration intraveineuse

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobulines polyvalentes d'origine humaine pour administration intraveineuse

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobulines spécifiques d'origine humaine anti-rabique

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobulines spécifiques d'origine humaine anti-hépatite B pour administration intraveineuse

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobulines spécifiques d'origine humaine anti-hépatite B pour administration sous-cutanée

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobuline humaine de l'hépatite B forme injectable voie IM 100 UI/ml

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobulines spécifiques d'origine humaine anti-rhésus (antigène D)

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunoglobulines spécifiques d'origine humaine antitétaniques

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protéine C d'origine plasmatique tous dosages

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Albumine plasmatique humaine 200 mg/ml indication nouveau-nés et nourrissons solution pour perfusion

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Albumine plasmatique humaine 200 mg/ml solution pour perfusion

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Albumine plasmatique humaine 50 mg/ml injectable solution pour perfusion

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alpha-1 antitrypsine d'origine humaine

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Antithrombine d'origine humaine

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fibrinogène humain

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur VIII recombinant (hors lignée Hek)

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur VIII recombinant origine lignée HEK tous dosages

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur VIII recombinant fusionné à un fragment FC d'une IG — longue durée d'action tous dosages

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur VIII d'origine humaine tous dosages

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur IX recombinant fusionné à un fragment FC d'une IG — longue durée d'action

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur IX d'origine plasmatique

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Emicizumab

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Complexe prothrombique d'origine humaine (facteurs II, VII, IX, X)

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Complexe prothrombique actif

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur XIII humain de coagulation

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur XI d'origine plasmatique

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur VII recombinant (eptacog alfa)

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur Von Willebrand d'origine humaine sans facteur VIII

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur Von Willebrand contenant du facteur VIII d'origine humaine

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Facteur Von Willebrand recombinant

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhibiteur de la C1 Esterase

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhibiteur de la C1 Esterase

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plasma thérapeutique sécurisé par solvant-détergent

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hémostatique local sous forme colle intralésionnelle à base de fibrinogène et de thrombine humains

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hémostatique local sous forme d'éponge à base de fibrinogène et de thrombine d'origine humains

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hémostatique local sous forme d'éponge à base de fibrinogène et de thrombine d'origine humains

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 046-105072

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192638
Perceel nr.: 37
Benaming:

Hémostatique local sous forme colle intralésionnelle + lot 38 Hémostatique local sous forme colle intralésionnelle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Baxter
Postadres: 4 bis rue de la Redoute
Plaats: Guyancourt
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 78280
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 134615050
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 330 222.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 330 222.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192639
Perceel nr.: 35
Benaming:

Inhibiteur de la C1 Esterase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centre specialités pharmaceutiques
Postadres: 76-78 avenue du Midi, ZI Sud, CS 30077
Plaats: Cournon-d'Auvergne
NUTS-code: FRK AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Postcode: 63808
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 473396300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 600.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192640
Perceel nr.: 1
Benaming:

Immunoglobulines polyvalentes + lot 4 Immunoglobulines polyvalentes + lot 10 Immunoglobulines spécifiques + lot 28 Facteur XIII humain de coagulation + lot 34 Inhibiteur de la C1 Esterase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CSL Behring
Postadres: 7-11 quai André Citroën
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75015
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 53585688
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 098 883.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 098 883.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192641
Perceel nr.: 4
Benaming:

Immunoglobulines polyvalentes + lot 7 + lot 9 + lot 11 + lot 12 + lot 13 + lot 15 + lot 16 + Lot 17 + lot 18 + lot 22 + lot 24 + lot 29 + lot 31

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LFB biomédicaments
Postadres: 3 avenue des Tropiques, BP 40305, Les Ulis
Plaats: Courtaboeuf Cedex
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 91958
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 169827010
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 969 107.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 969 107.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192642
Perceel nr.: 30
Benaming:

Facteur VII recombinant (eptacog alfa)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Novo Nordisk
Postadres: Cœur Défense, Tour B, 100 esplanade Charles de Gaulle
Plaats: La Défense Cedex
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 92932
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 141976600
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 496 036.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 496 036.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192643
Perceel nr.: 2
Benaming:

Immunoglobulines polyvalentes + lot 14 + lot 20 + lot 22 + lot 26 + lot 32 + lot 36

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Octapharma France SAS
Postadres: 62 bis avenue André Morizet
Plaats: Boulogne-Billancourt
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 92100
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 141318000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 953 890.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 953 890.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192644
Perceel nr.: 25
Benaming:

Emicizumab

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Roche
Postadres: 30 cours de l'Île Seguin
Plaats: Boulogne-Billancourt Cedex
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 92650
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 147614000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 112.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 112.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192645
Perceel nr.: 3
Benaming:

Immunoglobulines polyvalentes + lot 5 Immunoglobulines polyvalentes + lot 19 Facteur VIII recombinant + lot 27 Complexe prothrombique actif + lot 33 Facteur Von Willebrand recombinant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Shire France SAS
Postadres: 112 avenue Kleber
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75116
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 140673399
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 483 691.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 483 691.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192646
Perceel nr.: 21
Benaming:

Facteur VIII recombinant fusionné à un fragment FC d'une IG + lot 23 Facteur IX recombinant fusionné à un fragment FC d'une IG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Swedish Orphan Biovitrum
Postadres: Immeuble Pacific, 11-13 cours Valmy
Plaats: Puteaux
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 92800
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 185780340
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 857 600.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 857 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 192647
Perceel nr.: 39
Benaming:

Hémostatique local sous forme d'éponge à base de fibrinogène et de thrombine d'origine humains + lot 40

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Takeda France SAS
Postadres: Immeuble Pacific, 11-13 cours Valmy
Plaats: La Défense
NUTS-code: FR1 ILE-DE-FRANCE
Postcode: 92977
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 146251616
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 307 450.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 307 450.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Immunoglobulines spécifiques d'origine humaine anti-rabique

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Immunoglobulines spécifiques d'origine humaine anti-hépatite B pour administration sous-cutanée

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019