Leveringen - 384977-2019

14/08/2019    S156

România-Bucureşti: Echipamente medicale

2019/S 156-384977

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
Număr naţional de înregistrare: 4284134
Adresă: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011743
Țară: România
Persoană de contact: Dana Sandor
E-mail: achizitii@spitalulgrigorealexandrescu.ro
Telefon: +40 213169372
Fax: +40 212115185
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulgrigorealexandrescu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate spitalicească
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de furnizare, instalare, punere în funcțiune, garanție, mentenanță și service în vederea achiziționării de echipamente medicale de radiologie-imagistică

Număr de referinţă: 4284134_2019_PAAPD1067608
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de furnizare, instalare, punere in functiune, garantie, mentenanta si service in vederea achizitionarii de echipamente medicale de radiologie-imagistica:

— lot 1 – aparat de imagistica prin RMN 3T, precum si echipamentele accesorii necesare(inclusiv pentru monitorizare si ventilatie-anestezie),

— lot 2 – aparat de radioscopie si radiografie digital multifunctional,

— lot 3 – aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard si pediatric,

— lot 4 – ecograf de uz general-radiologie, cu gama completa de sonde si aplicatii,

— lot 5 – set transductori compatibili cu ecograf Logiq P5,

— lot 6 – set transductori compatibili cu ecograf Aplio,

— lot 7 – statii de interpretare radiologie-imagistica,

— lot 8 – scanner filme.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, termenul limita in care autoritatea va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/info [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 15 614 766.28 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set transductori compatibili cu ecograf Aplio

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Set transductori compatibili cu ecograf Aplio – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare = 3 613,44 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul tehnic / Pondere: 35
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard și pediatric

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard si pediatric – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul tehnic / Pondere: 35
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Stații de interpretare radiologie-imagistică

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Statii de interpretare radiologie-imagistica – 4 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare = 1 176,44 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul tehnic / Pondere: 35
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set transductori compatibili cu ecograf Logiq P5

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Set transductori compatibili cu ecograf Logiq P5 – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare = 554,62 RON

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul tehnic / Pondere: 35
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Scanner filme

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scanner filme – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare = 756,30 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul tehnic / Pondere: 35
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de imagistică prin RMN 3T, precum și echipamentele accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare și ventilație-anestezie)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de imagistica prin RMN 3T, precum si echipamentele accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare si ventilatie-anestezie), conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

1 buc.

Garantia de participare = 113 445,37 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul tehnic / Pondere: 35
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ecograf de uz general – radiologie, cu gama completă de sonde și aplicații

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ecograf de uz general – radiologie, cu gama completa de sonde si aplicatii – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare = 7 100,84 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul tehnic / Pondere: 35
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de radioscopie și radiografie digital multifuncțional

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – Bucuresti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat de radioscopie si radiografie digital multifunctional – 1 buc., conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantie / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul tehnic / Pondere: 35
Prețul - Pondere: 50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri de la buget local – achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii – Primaria Sector 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 067-156425
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 19873
Lot nr.: 7
Titlu:

Stații de interpretare radiologie-imagistică

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Skyer Medical Imaging S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO31031287
Adresă: Str. Acțiunii nr. 13
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041101
Țară: România
E-mail: daniel@skyermedical.ro
Telefon: +40 745217598
Fax: +40 311056398
Adresă internet: www.skyermedical.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 193 274.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 173 022.28 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 19869
Lot nr.: 1
Titlu:

Aparat de imagistică prin RMN 3T, precum și echipamentele accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare și ventilație-anestezie)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Cortech Med S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 22088756
Adresă: Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 188C
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020305
Țară: România
E-mail: office@cortech.ro
Telefon: +40 214304025
Fax: +40 318177955
Adresă internet: www.cortech.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 14 542 015.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 14 537 344.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 19872
Lot nr.: 3
Titlu:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard și pediatric

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Siemens Healthcare S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 36153005
Adresă: Str. Preciziei nr. 24, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062204
Țară: România
E-mail: florin.niculescu@siemens.com; mona.musat@siemens.com; cristina.codescu@siemens.com; petrisor.visan@siemens.com; cristinel.dragomir@siemens.com; corneliu.cristea@siemen... detalii pe www.e-licitatie.ro
Telefon: +40 216296511
Fax: +40 216296512
Adresă internet: www.siemens.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 042 016.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 904 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul Juridic al autorității contractante
Adresă: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 011743
Țară: România
E-mail: alexandrescugrigore@yahoo.com
Telefon: +40 212115185
Fax: +40 212115185
Adresă internet: www.spitaluldecopii.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2019