Leveringen - 384978-2019

14/08/2019    S156

Sverige-Norrköping: Porslin

2019/S 156-384978

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
Nationellt registreringsnummer: 222000-2527
Postadress: Slottsgatan 118
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 602 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Linda Holdaj
E-post: linda.holdaj@upphandlingscenter.se
Telefon: +46 767722911
Fax: +46 11-130606
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upphandlingscenter.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Upphandling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Köks- och serveringsutrustning

Referensnummer: UH-2019-189
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39221110 Porslin
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingscenter i samarbete med Linköping-, Norrköping-, Finspång-, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Louis De Geer Konsert och Kongress Norrköping AB inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande köks- och serveringsutrustning.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Ytterligare information om Upphandlingscenter och vår verksamhet finns på www.upphandlingscenter.se

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39221110 Porslin
39221210 Tallrikar
14820000 Glas
39221000 Köksutrustning
39223000 Skedar, gafflar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Linköping, Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsviks kommuner

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingscenter i samarbete med Linköping-, Norrköping-, Finspång-, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Louis De Geer Konsert och Kongress Norrköping AB inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande köks- och serveringsutrustning.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Ytterligare information om Upphandlingscenter och vår verksamhet finns på www.upphandlingscenter.se

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Förlängning maximalt 12 månader.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 093-224241
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Köks- och serveringsutrustning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/06/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Martin & Servera Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 559135-5549
Postadress: Första Magasinsgatan 19
Ort: Gävle
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 803 10
Land: Sverige
E-post: gunnar.rosen@martinservera.se
Telefon: +46 8-7222562
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 234 018.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/08/2019