Tjänster - 385095-2018

04/09/2018    S169

Sverige-Stockholm: Tvätt- och kemtvättstjänster

2018/S 169-385095

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Försvarets materialverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 115 88
Land: Sverige
E-post: kristin.blomkvist@fmv.se
Telefon: +46 702504770

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.fmv.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39069
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39069
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tvätt av soldatmateriel varukorg Nord

Referensnummer: 18FMV5989
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
98310000 Tvätt- och kemtvättstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar tvätt- reparationstjänster till Försvarsmaktens soldatmateriel samt betydande delar av Försvarsmaktens flatgods som finns inom varukorg Nord- vattentvätt. Med soldatmateriel avses artiklar som exempelvis uniformer, skjortor, lakan, rockar, handdukar, kroppsskydd, hjälmar och stridsvästar. Försvarsmaktens flatgods utgörs av så kallad ej M-nummersatt (utan förrådsbeteckning och som ej är mörkt att det är FM:s gods) materiel exempelvis visst flatgods såsom handdukar, lakan, dukar, servetter, gardiner m.m. Utförandet av tjänsterna kommer innebära viss manuell hantering av tvätt, exempelvis genomsöka fickor efter kvarglömda föremål.

FM leveransadresser är indelade i SeC (Servicecenter) och SeP (Servicepunkter) eller motsvarande. Dessa utgör FM verksamhetsnära förrådsverksamhet med godsmottagning, tvättbyten etc.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
98310000 Tvätt- och kemtvättstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norra Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tvätttjänster till FM- Norra Sverige

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2019
Slut: 31/08/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/10/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/04/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/10/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/09/2018