Prekės - 385109-2019

14/08/2019    S156    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Białystok: Medicinos įranga

2019/S 156-385109

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 141-346861)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adresas: ul. Jana Kilińskiego 1
Miestas: Białystok
NUTS kodas: PL841
Pašto kodas: 15-089
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Dział Zamówień Publicznych - Michał Wolański
El. paštas: zampubl@umb.edu.pl
Telefonas: +48 857485640

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.umb.edu.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części

Nuorodos numeris: AZP/261/D/35/TZ/A13/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry i wymagania ogólne przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

Szczegółowy opis i oceniane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 3 – Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/08/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 141-346861

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 27/08/2019
Turi būti:
Data: 10/09/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 27/08/2019
Turi būti:
Data: 10/09/2019
VII.2)Kita papildoma informacija: