Prekės - 385110-2019

14/08/2019    S156    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Ostrołęka: Medicinos įranga

2019/S 156-385110

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 148-363870)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Adresas: al. Jana Pawła II 120 A
Miestas: Ostrołęka
NUTS kodas: PL922
Pašto kodas: 07-410
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Beata Kraska-Romanowska
El. paštas: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl
Telefonas: +48 297652122/+48 297652110
Faksas: +48 297604569

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.szpital.ostroleka.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce.

Nuorodos numeris: MSS-TZP-ZPP-26-21/19
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33100000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia sali endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy - Zestawienie warunków/parametrów wymaganych, granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Załączniku nr 3 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) - Formularz cenowy.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/08/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 148-363870

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.14
Pirkimo dalies Nr.: 1
Keistino teksto vieta: Informacje dodatkowe
Yra:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 1: 11 308,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

Turi būti:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 1: 11 340,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

Dalies numeris: II.2.14
Pirkimo dalies Nr.: 2
Keistino teksto vieta: Informacje dodatkowe
Yra:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości. Kwota wadium wynosi dla części 2: 550,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

Turi būti:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości.Kwota wadium wynosi dla części 2: 560,00 PLN.

Pozostałe warunki umieszczone są w dokumentach postępowania na ogólnodostępnej bezpłatnej stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne o nr postępowania MSS-TZP-ZPP-26-21-19.

VII.2)Kita papildoma informacija: