Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 385111-2019

14/08/2019    S156    Dodávky - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Slovensko-Komárno: Rôzne špeciálne strojové zariadenia

2019/S 156-385111

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 137-336828)

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ProWire s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50510827
Poštová adresa: Pávia
Mesto/obec: Komárno
Kód NUTS: SK023
PSČ: 945 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Štefan Burgel
E-mail: burgel@epicpartner.sk
Telefón: +421 35944080050

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.prowire.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO3)

Referenčné číslo: VO3_OPVaI
II.1.2)Hlavný kód CPV
42990000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky sa člení na časti:

Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks

Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks

Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks

Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks

Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks

Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks

Logický celok č. 7: Univerzálny sústruh - 1 ks

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/08/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 137-336828

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 19/08/2019
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 26/08/2019
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 21/08/2019
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 28/08/2019
Miestny čas: 09:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Kvôli vysvetleniu súťažných podkladov Osoba podľa § 8 predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a posúva termín otvárania ponúk.