Tarned - 385127-2020

17/08/2020    S158

Leedu-Kaunas: Diagnostikasüsteemid

2020/S 158-385127

Hanketeade

Asjad

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Riiklik registreerimisnumber: 135163499
Postiaadress: Eivenių g. 2
Linn: Kaunas
NUTS kood: LT LIETUVA
Sihtnumber: LT-50161
Riik: Leedu
Kontaktisik: Asta Naujokaitienė
E-post: asta.naujokaitiene@kaunoklinikos.lt
Telefon: +370 37326124
Faks: +370 37326427
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.kaunoklinikos.lt
Hankijaprofiili aadress: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=529539
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=529539&B=PPO
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Avalik-õiguslik juriidiline isik
I.5)Põhitegevus
Tervishoid

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Impedanso matavimo sistema

II.1.2)CPV põhikood
33124110 Diagnostikasüsteemid
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Impedanso matavimo sistemos (toliau – prekės) pirkimas, įskaitant (bet neapsiribojant) prekių pristatymą, sumontavimą, instaliavimą, suderinimą, paleidimą, pirkėjo specialistų apmokymą naudotis prekėmis.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
33124110 Diagnostikasüsteemid
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LT LIETUVA
Põhiline teostamise koht:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Impedanso matavimo sistema, kiekis – 1 vnt.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Sutartis gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Projektas „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0001.

II.2.14)Lisateave

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0001), pagal priemonę „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Netaikoma.

Võimalikud miinimumnõuded:

Netaikoma.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Netaikoma.

Võimalikud miinimumnõuded:

Netaikoma.

III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti pirkėjui sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą). Laidavimo raštas (originalas) turi būti pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) (originalas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 proc. nuo bendros pradinės sutarties vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Tuo atveju, kai sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas.

Jei tiekėjas dėl savo kaltės nepristato prekių sutartyje nustatytu terminu, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki visiško įsipareigojimų įvykdymo dienos.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 14/09/2020
Kohalik aeg: 09:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Leedu keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Pakkumus peab olema jõus kuni: 14/01/2021
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 14/09/2020
Kohalik aeg: 09:45
Pakkumuste avamise koht:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, kabinetas Nr. 9, Eivenių g. 2, Kaunas.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:

Mokėjimo sąlygos:

1) vykdant sutartį, tiekėjas sąskaitas faktūras teikia pirkėjui savo sąskaita tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas pirkėjo ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant sutartį, sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis;

2) pirkėjas mokėjimus už perduotas prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.1) pirkėjas tiekėjui apmoka už pristatytas, instaliuotas, suderintas, paleistas prekes ir pirkėjo personalo apmokymą naudotis įranga, kai Kauno klinikų generalinis direktorius patvirtina „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“;

2.2) mokėjimai atliekami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą ir Kauno klinikų generalinis direktorius patvirtina „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“;

2.3) jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.4) kai pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos;

2.5) prekių pristatymo / gavimo diena laikytina prekių perdavimo, sumontavimo, suderinimo, paleidimo ir „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ patvirtinimo diena;

3) numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Kauno apygardos teismas
Postiaadress: A. Mickevičiaus g. 18
Linn: Kaunas
Riik: Leedu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
12/08/2020