Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 385138-2019

14/08/2019    S156    Dodávky - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česko-Praha: Nástroje pro operační sály

2019/S 156-385138

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 117-286141)

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Na Bulovce
Národní identifikační číslo: 00064211
Poštovní adresa: Budínova 67/2
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010
PSČ: 180 81
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Blaha
E-mail: zakazky@bulovka.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.bulovka.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Bulovka

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Staplery a katry

Spisové číslo: 065/19
II.1.2)Hlavní kód CPV
33162200
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této VZ jsou opakované průběžné dodávky chirurgických nástrojů – staplery a katry, a to v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel rozdělil v souladu s ust. § 35 ZZVZ předmět plnění VZ na 7 částí

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/08/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 117-286141

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 29/08/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/09/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 29/08/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/09/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna podmínek pro otevírání nabídek se vztahuje výhradně pro část 6 - Cirkulární staplery