Leveringen - 385138-2019

14/08/2019    S156

Česko-Praha: Nástroje pro operační sály

2019/S 156-385138

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 117-286141)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Na Bulovce
Národní identifikační číslo: 00064211
Poštovní adresa: Budínova 67/2
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 180 81
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Blaha
E-mail: zakazky@bulovka.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.bulovka.cz/

Adresa profilu zadavatele: http://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Bulovka

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Staplery a katry

Spisové číslo: 065/19
II.1.2)Hlavní kód CPV
33162200 Nástroje pro operační sály
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této VZ jsou opakované průběžné dodávky chirurgických nástrojů – staplery a katry, a to v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel rozdělil v souladu s ust. § 35 ZZVZ předmět plnění VZ na 7 částí

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/08/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 117-286141

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 29/08/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/09/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 29/08/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/09/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a změna podmínek pro otevírání nabídek se vztahuje výhradně pro část 6 - Cirkulární staplery