Építési beruházás - 385141-2021

30/07/2021    S146

Magyarország-Vésztő: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2021/S 146-385141

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 117-303939)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Vésztő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15725352204
Postai cím: Kossuth Lajos utca 62.
Város: Vésztő
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karakas Anikó
E-mail: palyazat@veszto.hu
Telefon: +36 66477011
Fax: +36 66477011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://veszto.hu/
A felhasználói oldal címe: https://veszto.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vésztői uszoda építése

Hivatkozási szám: EKR000476182021
II.1.2)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú „Sport- és szabadidős létesítmény kialakítása Vésztőn” című projekt keretében uszoda kivitelezése. Az épület tervezett hasznos alapterülete összesen: 2 548,89 m2. Az uszoda tartalmaz 3 medencét, 2 csúszdát, wellness részleget és további kiegészítő szolgáltatásokat.

Medencék:

— 341,94 m2-es változó vízmélységű (200–220 cm) úszómedence (egyidejű terhelhetősége: 68 fő)

— 231,52 m2-es változó mélységű (75–120 cm) strandmedence (egyidejű terhelhetősége: 116 fő)

— 13,38 m2-es 30 cm-es mélységű babapancsoló medence (egyidejű terhelhetősége: 7 fő)

Csúszdák:

— „turbo” csőcsúszda; 365 cm-es induló magassággal

— családi csúszda; 165 cm-es induló magassággal

Wellness:

— 6 személyes pezsgőmedence

— 6 személyes finn szauna

— 4 személyes infra szauna

— „zuhanyvilág”

Kiegészítő szolgáltatások:

— fallabda terem

— fitneszterem

Az épületben található a fő lépcső és lift, amely az akadálymentes közlekedést is biztosítja. A bejárat előtti recepció kontrollálja a beérkező vendégeket, sportolókat. Innen juthatunk el az öltözőkhöz. Lakossági, sportolói, edzői öltözők kerülnek kialakításra.

Az öltözőkből, a vizesblokkokon keresztül jutunk el a medencetérhez. Az emeleten kapott helyen a fallabdapálya és a fitneszterem, illetve az ezekhez tartozó öltözők, mosdók. Az üzemeltetési irodák szintén az emeleten kerültek kialakításra. A medencetér kiegészül az emeleten húzódó nézőtéri galériával, amelyhez mosdók is csatlakoznak. Az épületgépészeti berendezések a pincében kerülnek elhelyezésre. Az uszodatérben egy 14 000 m3/h légszállítási kapacitású befúvó/elszívó rendszer telepítésére kerül sor.

A létesítmény egyidejű befogadóképessége összesen: 308 fő.

A létesítményhez szükséges parkolóhelyeket az építtető Önkormányzat az érintett ingatlan közelében közterületen kívánja biztosítani.

A beruházások építési engedélyhez kötött, engedély száma: ETDR 202100007732

Ajánlattevőnek a tervezői nyilatkozatban leírtakat is figyelembe kell vennie a kivitelezés ütemezése, megvalósítása szempontjából. Az árazatlan költségvetések a tervezői nyilatkozatban szereplő műszaki ütemezéssel vannak összhangban.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/07/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 117-303939

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 29/07/2021
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 11/08/2021
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 29/07/2021
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 11/08/2021
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Tájékoztatom, hogy a „Vésztői uszoda építése” tárgyú, Uniós nyílt közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosította az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentációt

(ajánlattételi felhívás)

Eredeti:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2021.7.16. 10:00 óra

1.sz. Módosított:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2021.7.22. 10:00 óra

2.sz. Módosított:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2021.7.29. 10:00 óra

3.sz. Módosított:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2021.8.11. 10:00 óra

(ajánlattételi felhívás)

Eredeti:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2021.7.16. 12:00 óra

1.sz. Módosított:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2021.7.22. 12:00 óra

2.sz. Módosítottt:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2021.7.29. 12:00 óra

3.sz. Módosítottt:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2021.8.11. 12:00 óra

További módosítással érintett részek:

(közbeszerzési dokumentáció) –

— Ajánlattevőnek a 2.sz. kiegészítő tájékoztatással válaszaként megküldött és a közbeszerzési dokumentációkhoz is feltöltött „Költségvetések 2. kieg. táj.” c. tömörített mappában található árazatlan költségvetések használatával kell elkészíteniük ajánlatukat. A módosított költségvetéseket az eredeti költségvetés megnevezéshez képest „_jav”, illetve „jav2” kiterjesztéssel egészítette ki ajánlatkérő,

— A 2.sz. kiegészítő tájékoztatással Ajánlatkérő megküldi a „É-15 Nyilászáró konszignáció_jav.pdf” megnevezésű dokumentumot,

— Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok megnevezésű „Vésztő_uszoda – Útmutató és iratminták 2021.06.11._jav” fájl elnevezésű dokumentáció 12. pontjában feltünteti az ajánlati biztosíték befizetésére vonatkozó számlaszámot (mellékelt dokumentumok alapján).

Tájékoztatom, hogy az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok – a fentiekben felsoroltakon kívül – egyéb pontjai nem változtak. A módosított ajánlattételi felhívás és a módosított közbeszerzési dokumentáció az EKR-ben a 2.sz. kiegészítő tájékoztatás megküldését követően válik elérhetővé. A módosított műszaki dokumentumok, költségvetések oda is feltöltésre kerülnek. Ajánlattevő az ajánlata elkészítése során az eljárás indításakor, az 1.sz. kiegészítő tájékoztatás és a 2.sz. kiegészítő tájékoztatás során megküldött válaszok, módosított költségvetések alapján kell elkészíteniük ajánlatukat.

Gyula, 2021. július 23.

Beleznai Róbert

FAKSZ

Lajstromszám

00501