Leveringen - 385145-2019

14/08/2019    S156

Česko-Praha: Přenosné počítače

2019/S 156-385145

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 095-229088)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Středočeský kraj
Národní identifikační číslo: 70891095
Poštovní adresa: Zborovská 11
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Szilagyiová
E-mail: szilagyiova@kr-s.cz
Tel.: +420 257280516

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.kr-stredocesky.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup ICT vybavení

II.1.2)Hlavní kód CPV
30213100 Přenosné počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka ICT vybavení. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci v příloze č. 2 Technická specifikace a položkový rozpočet.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/08/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 095-229088

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 14/08/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 21/08/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 14/08/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 21/08/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: