29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 385168-2021

30/07/2021    S146

Irlandia-Limerick: Przepompowywanie

2021/S 146-385168

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 131-344572)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Shannon Foynes Port Company
Krajowy numer identyfikacyjny: N/A
Adres pocztowy: Mill House, Main Street
Miejscowość: Co. Limerick
Kod NUTS: IE053 South-West
Kod pocztowy: Foynes
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: john carlton
E-mail: engineering@sfpc.ie
Tel.: +353 6973100
Faks: +353 6973140
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sfpc.ie
Adres profilu nabywcy: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1230

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dredging Campaign for Foynes Harbour and Limerick Port

II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

The contracting entity is looking to engage with an economic operator to provide services in line with the requirements set out in the tender documents to perform a Dredging Campaign in Foynes Harbour and Limerick Port.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 131-344572

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

The new deadline date for submissions of tenders is 13 August 2021 at 12.00