Leveringen - 385175-2019

14/08/2019    S156

Hrvatska-Zagreb: Dijelovi, pribor i potrepštine za računala

2019/S 156-385175

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 139-341740)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut Ruđer Bošković
Nacionalni registracijski broj: 69715301002
Poštanska adresa: Bijenička cesta 54
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Darko Cvitanović, Iveta Sekereš
E-pošta: dcvitan@irb.hr
Telefon: +385 014561057/+385 014680084

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.irb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Dijelovi, pribor i potrošni materijal za informatičku opremu

Referentni broj: 298
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30237000 Dijelovi, pribor i potrepštine za računala
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava dijelova, pribora i potrošnog materijala za informatičku opremu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/08/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 139-341740

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 13/08/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 03/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 13/08/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 03/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: