Tarned - 385260-2020

17/08/2020    S158

Taani-Kopenhaagen: Järelevalvesüsteemid

2020/S 158-385260

Hanketeade

Asjad

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen
Riiklik registreerimisnumber: 64942212
Postiaadress: Borups Allé 177
Linn: København NV
NUTS kood: DK DANMARK
Sihtnumber: 2400
Riik: Taani
Kontaktisik: Carsten Højby Rasmussen
E-post: k40k@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://permalink.mercell.com/135547402.aspx
Hankijaprofiili aadress: www.kk.dk/udbud
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://permalink.mercell.com/135547402.aspx
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://permalink.mercell.com/135547402.aspx
I.4)Hankija liik
Linna või valla ametiasutus
I.5)Põhitegevus
Vaba aeg, kultuur ja religioon

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Genudbud af digitalt livredningssystem

II.1.2)CPV põhikood
35125000 Järelevalvesüsteemid
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kultur- og Fritidsforvaltningen under Københavns Kommune udbyder kontrakt på levering, vedligehold, support og drift af et digitalt livredningssystem til kommunens svømmehaller.

Ved digitalt livredningssystem forstås et digitalt alarmsystem, som kan alarmere livredderen i forbindelse med (nærved) drukneulykker.

Tryk her https://permalink.mercell.com/135547402.aspx

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 6 840 000.00 DKK
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
35125300 Turvakaamerad
72000000 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Det digitale livredningssystem skal som udgangspunkt anvendes i svømmehallerne Valby Vandkulturhus og Øbro Hallen med henblik på at understøtte livredderens arbejde i størst muligt omfang. Der er her tale om store svømmeanlæg, med forskellige bassintyper og brugergrupper.

Nærværende udbud henvender sig således til disse 2 anlæg og med option på yderligere én svømmehal, Bellahøj Svømmestation.

Plantegninger af de pågældende anlæg findes i bilag.

Københavns Kommunes svømmehaller bliver flittigt brugt, og der er fokus på, at den normale drift af anlæggene bliver berørt så lidt som muligt. Det er derfor vigtigt, at det digitale livredningssystem kan implementeres hurtigt, ikke kræver omfattende vedligeholdelse og support samt at anvendelse af systemet ikke påvirker livreddernes daglige arbejde negativt.

Svømmeanlæggene er offentligt tilgængelige og benyttes af børn, unge og voksne. Det er vigtigt, at det digitale livredningssystem altid er fuldt funktionelt og skaber en tryg og god oplevelse for svømmehallernes gæster og ansatte.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 6 840 000.00 DKK
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Forlængelse af vedligehold og support af løsningen jf. bilag 7: i 2 perioder á 2 år (tilsammen 4 år) jf. bilag 3.

II.2.9)Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta
Kandidaatide eeldatav arv: 3
Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end tre (3) egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de tre (3) egnede ansøgere, som har de bedste og mest relevante referencer.

Ved de bedste og mest relevante referencer forstås referencer, der i højest mulig grad svarer til ordregivers ønsker, som er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 2.4).

I vurderingen inddrages i mindre omfang end ovenstående følgende:

I hvor høj grad de konkrete referencer er til kunder, der har en kompleksitet svarende til Københavns Kommunes antallet af relevante referencer (idet flere relevante referencer vægtes mere positivt end færre, dog ikke flere end tre (3).

At tilbudsgiver har en certificering og/eller attestering for overholdelsen af følgende anerkendte standard:

ISO20380: Public Swimming Pools - Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety requirements and test methods. Eller en tilsvarende certificering og/eller attestering.

Vurderingen sker på baggrund af de oplysninger, som ansøger har anført om sine referencer, jf. udbudsbetingelserne pkt. 5.2.2).

Vedlægger ansøger mere end tre (3) referencer, vil ordregiver udvælge de 3 referencer der står først i ansøgningen. Ordregiver opfordrer derfor ansøger til ikke at vedlægge mere end tre (3) referencer.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: jah
Variantide kirjeldus:

1) Levering og installation af fuldt funktionelt digitalt livredningssystem på Bellahøj Svømmestadion.

2) Support og vedligeholdelse af alle dele af systemet på Bellahøj Svømmestadion.

3) Ekstra uddannelse og trænings-sessions for personale i brug af løsningen.

4) Forlængelse af support og vedligeholdelsesaftale i Valby Vandkulturhus pr. år.

5) Forlængelse af support og vedligeholdelsesaftale i Øbro Hallen pr. år.

6) Forlængelse af support og vedligeholdelsesaftale på Bellahøj Svømmestadion pr. år.

7) Leverandørens konsulentydelser.

Nærværende optioner fremgår fyldestgørende af udbudsmaterialets bilag 3.

II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Ansøger skal være registeret i det centrale virksomhedsregister, CVR.dk For udenlandske virksomheder skal tilbudsgiver have tilsvarende registrering i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgiver skal have leveret minimum 1. levering af varer og tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.5).

Ansøgers referencer som angivet i eESPD'et bedes til brug for vurderingen af egnethed (pkt. 5.2.2) og udvælgelse (pkt. 5.3) indeholde følgende:

En klar beskrivelse af leverancen, herunder:

- En beskrivelse af, hvordan leverancen registrerer og alarmerer livredderen (Brugeren) i forbindelse med borgere i druknefare.

- En beskrivelse af, hvordan leverancen registrerer og alarmerer livredderen (Brugeren) i forbindelse med atypisk adfærd.

- En beskrivelse af, hvordan leverancen angiver registreringens position.

- En beskrivelse af leverancens vedligeholdelse og support.

— Modtager af leverancen

— Ansøgers rolle i forbindelse med leverancen

— Leverancens omfang: antal brugere, bassintyper mv.

— Beskrivelse af installation: Tid, procedure, indgreb på materialer og overflader

— Leverancens testresultater/ydeevne: (antal registrerede personer i druknefare, fejlalarmer, systemoptimering mv.)

— Kontaktinformation på kontaktpersonen hos modtager af leverancen

— Tidspunktet for den faktiske dato for overtagelsesprøven af den samlede løsning.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte den angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen.

Võimalikud miinimumnõuded:

Tilbudsgiver skal have leveret minimum 1. levering af varer og tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.5).

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.5)Teave läbirääkimiste kohta
Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2020/S 108-261339
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 14/09/2020
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
Kuupäev: 18/09/2020
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Taani keel, Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
Kasutatakse elektroonilisi makseid
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Nævnenes Hus
Postiaadress: Toldboden 2
Linn: Viborg
Sihtnumber: 8800
Riik: Taani
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Faks: +45 33307799
Internetiaadress: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postiaadress: Carl Jacobsens Vej 35
Linn: Valby
Sihtnumber: 2500
Riik: Taani
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Faks: +45 41715100
Internetiaadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
12/08/2020