Diensten - 385721-2019

TITitelVerenigd Koninkrijk-Londen: Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
NDDocumentnummer385721-2019
PDPublicatiedatum14/08/2019
OJPB S156
TWPlaatsLONDEN
AUNaam aanbestedende dienstDefra Network eTendering Portal
OLOriginele taalEN
CYLandUK
AAType aanbestedende dienst1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU Institution-
DSDocument verzonden12/08/2019
NCOpdracht4 - Diensten
PRProcedureB - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen
TDType document7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code90711500 - Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
RCNUTS-codeUK
IAInternetadres (URL)https://defra.bravosolution.co.uk
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU