Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385760-2019

14/08/2019    S156    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Göteborg: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster

2019/S 156-385760

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Nationellt registreringsnummer: 202100-2361
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 403 40
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Alexandersson
E-post: maria.alexandersson@lansstyrelsen.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kommunikationsbyrå

Referensnummer: 10233-2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79400000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Länsstyrelsen i Västra göralands län upphandlar kommunikationstjänster för hela länsstyrelsens kommunikations behov. Behovet är i olika former från (men inte uteslutande) filmproduktion till budskapsformulering.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
32353000
39294100
72415000
79340000
79416000
79416200
79800000
79822500
92111000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Länsstyrelsen i Västra göralands län upphandlar kommunikationstjänster för hela länsstyrelsens kommunikations behov. Behovet är i olika former från (men inte uteslutande) filmproduktion till budskapsformulering.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Case / Viktning: Poäng för case
Pris - Viktning: Avdrag för poäng
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 064-149408
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Gullers Grupp AB
Nationellt registreringsnummer: 556370-4260
Postadress: Box 7004
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE232
Postnummer: 103 86
Land: Sverige
E-post: annika.sjoberg@gullers.se

Internetadress: http://www.gullers.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 200 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/08/2019