Palvelut - 385801-2019

14/08/2019    S156    Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Kemijärvi: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2019/S 156-385801

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kemijärven kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0191717-9
Postiosoite: Hallituskatu 4
Postitoimipaikka: Kemijärvi
NUTS-koodi: FI1D7
Postinumero: 98100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Ilkka Iso-Heiko
Sähköpostiosoite: ilkka.iso-heiko@kemijarvi.fi
Puhelin: +358 403557381
Faksi: +358 16815589

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kemijarvi.fi

Hankkijaprofiilin osoite: https://www.kemijarvi.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kemijärven kaupungin sosiaalitoimen kuljetusten, palveluliikenteen ja koulutaksiliikenteen hankinta

Viitenumero: TED76/2019-007761
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö koskee Kemijärven kaupungin koululaisten, palveluliikenteen ja hyvinvointipalvelujen kuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla 1.8.2019–31.7.2021 välisen ajan ja optiota ajoille 1.8.2021–31.7.2022 ja 1.8.2022–31.7.2023. Palvelukuvauksessa esitetään kuljetustilanne vuodelta 2018. Kuljetettavat matkat ja reitit ovat sopimusaikana pääosin samoja, mutta kuljetettavien henkilöiden määrät ja kuljetusten tarkat ajankohdat vaihtelevat jonkin verran. Tarjousasiakirjat ovat osa tulevaa sopimusta.

Tarjoajan tulee tutustua liitteisiin:

1. Palvelukuvaus

2. Tarjouslomake

3. Hinnoittelulomake

4. Ostosopimusluonnos.

Lisäksi tarjoajan tulee sitoutua täyttämään tarjouskilpailun sekä siihen liittyvien asiakirjojen ehdot. Osatarjouksia ei hyväksytä

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kemijärven kaupunki.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kemijärven kunta kilpailuttaa keväällä 2019 palvelu-, sosiaalitoimen- ja koulaisliikenteen taksikuljetukset. Sopimusaika on 1.8.2019–31.7.2021 + kahden (2) vuoden optio, jonka käyttämisestä Kemijärven kaupunki päättää erikseen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Halvin hinta / Painotus: 10
Hinta - Painotus: Halvin hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisätilauksia koulukuljetuksissa ja sosiaalitoimen kuljetuksissa uusien asiakkaiden osalta.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 094-227501
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Kemijärven kaupungin sosiaalitoimen kuljetusten, palveluliikenteen ja koulutaksiliikenteen hankinta

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12/07/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Kemijärven Taksikeskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0191624-8
Postiosoite: Annaliisankatu 9
Postitoimipaikka: Kemijärvi
NUTS-koodi: FI1D7
Postinumero: 98100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: taksikemijarvi@pp.inet.fi
Puhelin: +358 504647678
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 2 200 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Kemijärven kaupunki
Postiosoite: Hallituskatu 4
Postitoimipaikka: Kemijärvi
Postinumero: 98100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemijarvi.fi
Puhelin: +358 20690810

Internetosoite: https://www.kemijarvi.fi

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/08/2019