Diensten - 385834-2019

14/08/2019    S156

Suomi-Helsinki: Tietokantapalvelut

2019/S 156-385834

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Maahanmuuttovirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1019953-5
Postiosoite: PL 10, Maahanmuuttovirasto
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00086
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: migri@migri.fi
Faksi: +358 295411720
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://migri.fi/etusivu
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Uuden monibiometriajärjestelmä ABIS:n integroiminen Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmä UMA:an

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72320000 Tietokantapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansallisesta ohjelmasta osarahoitettu hanke Monibiometriatunnistuskokonaisuuden kehittäminen turvapaikkatutkintaan. Hankkeen kesto on 1.1.2018-31.12.2020 ja sen päätavoitteena on kehittää monibiometriatunnistus-, rekisteröinti- ja hakutoiminnallisuuksia erityisesti turvapaikkatutkintaa varten. Maahanmuuttovirasto toimii hankkeessa hankekumppanina, Poliisihallituksen ollessa hanketuottaja. Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmä UMA:aan tehtävät muutostyöt hankitaan suorahankintana puitesopimuksen mukaisesti järjestelmätarjoaja Accenture Oy:ltä.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48613000 Elektroninen tiedonhallinta
48611000 Tietokantaohjelmatuotteet
48612000 Tietokannan hallintajärjestelmä
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Osa teknisestä toteutuksesta tapahtuu Helsingissä ja osa Riiassa, Latviassa, Accenturen toimipisteessä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta pitää sisällään teknisiä määrittelyjä, testauspalveluja sekä kehitys- ja muutostöitä olemassa olevaan Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden asiointijärjestelmä UMA:aan. Hankinta sisältää uuden monibiometriajärjestelmä ABIS:n integroimisen UMA:aan. Hankinnat tilataan voimassa olevan puitesopimuksen mukaisesti järjestelmätoimittaja Accenture Oy:ltä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Monibiometriatunnistuskokonaisuuden kehittäminen turvapaikkatutkintaan, MIGDno-2018-1960/SMDno-2017-1780.

II.2.14)Lisätiedot

Kyseessä on turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kansallisesta ohjelmasta osarahoitettu hanke. AMIF-rahoituksen osuus hankkeessa on 100 prosenttia (toimintatuki).

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa
  • Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
    • teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen
Selitys:

UMA-järjestelmän ylläpitämisestä ja pienkehityksestä on puitesopimus, joka on laadittu Maahanmuuttoviraston ja Accenture Oy:n välillä 10.3.2011. Puitesopimusta on päivitetty 22.2.2016. Puitesopimus on solmittu Maahanmuuttoviraston ja Accenture Oy:n 30.3.2007 solmiman hankesopimuksen sekä 19.8.2008 solmitun hankesopimuksen täydennyssopimuksen yhteyteen. Alkuperäinen hankesopimus on solmittu ja Accenture Oy valittu järjestelmätoimittajaksi avoimen kilpailutuksen pohjalta. Hankesopimus ja Hankesopimuksen täydennyssopimus lakkasivat olemasta voimassa, kun hankesopimuksen ja hankesopimuksen täydennyssopimuksen takuu päättyi. Takuu loppui 8.2.2012. Puitesopimukseen liittyy laajennettu ylläpito-sopimus, joka on voimassa 7.11.2024 saakka.

UMA-järjestelmän vaatimat muutostyöt tullaan toteuttamaan 10.3.2011 solmitun puitesopimuksen osana, koska hankkeen tarvitsemat muutokset UMA-järjestelmään tulevat UMA:n kaikkein keskeisimpien toimintojen sisälle (mm. päätöksentekoon liittyvät toimenpiteet). Keskeisten toimintojen ylläpito ja kehitysvastuu on puitesopimuksen ja laajennetun ylläpitosopimuksen mukaan Accenture Oy:llä eikä niiden sisälle toteutettavia muutoksia voida toteuttaa teknisesti kolmannella osapuolella UMA-järjestelmän ollessa asiakaskohtaisesti räätälöity tietojärjestelmä, jonka tekninen osaaminen on ainoastaan nykyisellä järjestelmätoimittajalla.

Lisäksi on huomioitava, että järjestelmän tekninen ylläpitovastuu lakkaa, mikäli jokin kolmas osapuoli muuttaa järjestelmän lähdekoodia.

Puitesopimukselle on hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen peruste, sillä teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: MIG-1913009
Nimi:

Suorahankintapäätös - UUSO Accenture

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
08/08/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Accenture Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0718166-8
Postiosoite: Porkkalankatu 5
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00180
Maa: Suomi
Puhelin: +358 205721000
Internetosoite: www.accenture.fi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 150 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 150 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Maahanmuuttoviraston ja Accenturen puitesopimuksen mukaisesti Accenture Oy käyttää alihankkijoinaan Avanade Finland Oy:ta ja Microsof Oy:ta. Accenture Oy vastaa myös alihankkijoidensa työstä kuin omastaan.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Maahanmuuttovirasto ja Accenture Oy ovat sopineet 30.3.2007 UMA-tietojärjestelmän toteutuksesta ja ylläpidosta 3+1 vuotiselle kaudelle. Suorahankintapäätöksellä 10.3.2011 täsmennettiin pienkehityksen osuutta osana palvelua. Suorahankintapäätöksellä 21.2.2016 jatkettiin UMA-tietojärjestelmän ylläpito- ja jatkokehityssopimusta ajanjaksolle 8.11.2017-7.11.2024. Alkuperäisen sopimuksen yhteydessä tehtiin kilpailutus, johon saatiin 10 tarjousta ja joista Accenture valikoitui palveluntarjoajaksi. Tässä hankkeessa tehtäviä hankintoja varten on tehty 8.8.2019 suorahankintapäätös. Hankinta sisältyy voimassa olevaan puitesopimukseen Accenture Oy:n kanssa, minkä vuoksi hankintaa ei ole nyt erikseen kilpailutettu. Jälki-ilmoitus koskee suorahankintaa, josta ei ole tehty aiemmin ilmoitusta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/08/2019