Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 385839-2021

30/07/2021    S146

Nederländerna-Bilthoven: Industrirobotar

2021/S 146-385839

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: IUC-RIVM
Nationellt registreringsnummer: 30276683
Postadress: Postbus 1
Ort: Bilthoven
Nuts-kod: NL Nederland
Postnummer: 3720 BA
Land: Nederländerna
Kontaktperson: Cindy Kuyt
E-post: cindy.kuyt@rivm.nl
Telefon: +3 1561604432
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.rivm.nl
Upphandlarprofil: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=179333
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=179333
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Robotisering volumeverdeling

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300 Industrirobotar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Het doel van deze versnelde Europese aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst tussen het RIVM en één Opdrachtnemer voor de levering en gebruiksklare installatie van een volumeverdeling robot systeem op de kortst mogelijke termijn en service & onderhoud.

De duur van het correctief en preventief onderhoud betreft vijf jaar met vijf * een jaar een optie om te verlengen, waarbij de minimale variant wordt toegepast die nodig is om een lange levensduur van het gerobotiseerde systeem volumeverdeling te garanderen gedurende de gebruiksperiode van tien jaar na de basisgarantie van twaalf maanden. Het RIVM past de versnelde procedure toe.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkopen-door-het-rijk/inkooporganisatie-van-het-rijk/categoriemanagement

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71900000 Laboratorietjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL Nederland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De opdracht betreft de volgende levering en werkzaamheden t.b.v. een laboratorium

— de gebruiksklare levering van gerobotiseerd volumeverdeling systeem,

— service en onderhoud voor een periode van tien jaar (vijf jaar + vijf * een jaar optie),

— training gebruikers,

— support m.b.t verhuizing RIVM naar nieuwe locatie Utrecht Science Park (USP) robot t.z.t.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Verlenging: vijf * optie van een jaar.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Verlengingsopties.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/08/2021
Lokal tid: 14:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Nederländska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/08/2021
Lokal tid: 14:30
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Niet openbaar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Rechtbank Midden-Nederland
Postadress: Postbus 16005
Ort: Utrecht
Postnummer: 3500 DA
Land: Nederländerna
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Rechtbank Midden-Nederland
Ort: Utrecht
Land: Nederländerna
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/07/2021