Services - 385919-2019

14/08/2019    S156    Services - Additional information - Open procedure 

Poland-Warsaw: Monitoring and control services

2019/S 156-385919

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 136-335258)

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Postal address: ul. Wronia 53
Town: Warszawa
NUTS code: PL
Postal code: 00-874
Country: Poland
Contact person: Tomasz Borowiecki
E-mail: przetargidpr2@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 223758621
Fax: +48 223758762

Internet address(es):

Main address: http://www.gddkia.gov.pl

Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nadzór nad przeprowadzeniem usługi generalnego pomiaru ruchu 2020 wraz z zebraniem, przetworzeniem i opracowaniem wyników

Reference number: DPZ.DPZ-4.2413.10.2019
II.1.2)Main CPV code
71700000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad przeprowadzeniem usługi generalnego pomiaru ruchu 2020 wraz z zebraniem, przetworzeniem i opracowaniem wyników.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 136-335258

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2
Instead of:

5) Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Pracownik merytoryczny 4 (PM 4)

1. wymagana liczba osób: 1

2. minimalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

wykształcenie wyższe techniczne,

co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe:

— w zakresie tworzenia map i analiz przestrzennych w oprogramowaniu GIS,

— znajomość języka oprogramowania python m.in. na potrzeby wykorzystania w tworzeniu skryptów do oprogramowania GIS.

Read:

5) Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Pracownik merytoryczny 4 (PM 4)

1. wymagana liczba osób: 1

2. minimalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

— wykształcenie wyższe

co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe:

— w zakresie tworzenia map i analiz przestrzennych w oprogramowaniu GIS,

— znajomość języka oprogramowania python m.in. na potrzeby wykorzystania w tworzeniu skryptów do oprogramowania GIS.

Section number: III.1.3
Instead of:

2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Pracownik merytoryczny 1 (PM 1)

1. wymagana liczba osób: 1

2. minimalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

wykształcenie wyższe techniczne,

co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe:

— w pomiarach ruchu drogowego, ręcznych i z wykorzystaniem liczników automatycznych oraz w procesie przetwarzania i analizy danych z tych pomiarów;

— w opracowaniu co najmniej 1 analizy i prezentacji wyników pomiarów ruchu drogowego z minimum 30 punktów pomiarowych.

Read:

2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Pracownik merytoryczny 1 (PM 1)

1. wymagana liczba osób: 1

2. minimalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe

co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe:

— w pomiarach ruchu drogowego, ręcznych lub z wykorzystaniem liczników automatycznych oraz w procesie przetwarzania i analizy danych z tych pomiarów,

— w opracowaniu co najmniej 1 analizy i prezentacji wyników pomiarów ruchu drogowego z minimum 30 punktów pomiarowych.

Section number: III.1.3
Instead of:

3) Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Pracownik merytoryczny 2 (PM 2)

1. wymagana liczba osób: 1

2. minimalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe techniczne,

co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe:

— w projektowaniu, tworzeniu, optymalizacji, administrowaniu i obsłudze relacyjnych lub sieciowych baz danych oraz stosowaniu systemów do zarządzania nimi, w zakresie baz danych i systemów zarządzania, które będą wykorzystywane przez Wykonawcę do przetwarzania danych z GPR;

— w zakresie informatycznego sprawdzania pod względem kompletności, spójności i poprawności danych w systemie bazodanowym, który będzie wykorzystywany przez Wykonawcę do przetwarzania danych z GPR.

Znajomość języka zapytań SQL.

Read:

3) Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Pracownik merytoryczny 2 (PM 2)

1. wymagana liczba osób: 1

2. minimalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe

co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe:

— w projektowaniu, tworzeniu, optymalizacji, administrowaniu i obsłudze relacyjnych lub sieciowych baz danych oraz stosowaniu systemów do zarządzania nimi, w zakresie baz danych i systemów zarządzania, które będą wykorzystywane przez Wykonawcę do przetwarzania danych z GPR,

— w zakresie informatycznego sprawdzania pod względem kompletności, spójności i poprawności danych w systemie bazodanowym, który będzie wykorzystywany przez Wykonawcę do przetwarzania danych z GPR.

Znajomość języka zapytań SQL.

Section number: III.1.3
Instead of:

4) Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Pracownik merytoryczny 3 (PM 3)

1. wymagana liczba osób: 1

2. minimalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

wykształcenie wyższe techniczne,

co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe:

Read:

4) Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Pracownik merytoryczny 3 (PM 3)

1. wymagana liczba osób: 1

2. minimalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe

co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe:

Section number: III.1.3
Instead of:

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Kierownik merytoryczny pracy (KP)

1. wymagana liczba osób: 1

2. minimalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

wykształcenie wyższe techniczne:

co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem zajmującym się przetwarzaniem i analizą danych o ruchu drogowym, na podstawie pomiarów ręcznych lub automatycznych,

doświadczenie w organizacji pomiarów ruchu drogowego na obszarze min. 1 województwa w Polsce lub na obszarze o pow. min. 20 000 km2

znajomość zasad numeracji i pikietażu dróg krajowych w Polsce,

udział w opracowaniu co najmniej 1 opracowania, o którym mowa w definicji powyżej na stanowisku kierownika merytorycznego, udział w opracowaniu minimum jednej procedury w zakresie organizacji pomiarów ruchu drogowego lub przetwarzania danych z takich pomiarów.

Read:

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji:

Kierownik merytoryczny pracy (KP)

1. wymagana liczba osób: 1

2. minimalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe techniczne,

co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem zajmującym się przetwarzaniem i analizą danych o ruchu drogowym, na podstawie pomiarów ręcznych lub automatycznych,

doświadczenie w organizacji pomiarów ruchu drogowego na obszarze min. 1 województwa w Polsce lub miasta o liczbie mieszkańców pow. 100 000 osób lub na obszarze o pow. min. 9 000 km2, obejmujących co najmniej 30 punktów pomiarowych zlokalizowanych na różnych odcinkach sieci drogowej,

znajomość zasad numeracji i pikietażu dróg krajowych w Polsce,

udział w opracowaniu co najmniej 1 opracowania, o którym mowa w definicji powyżej na stanowisku kierownika merytorycznego,

udział w opracowaniu minimum 1 procedury w zakresie organizacji pomiarów ruchu drogowego lub przetwarzania danych z takich pomiarów.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 22/08/2019
Local time: 11:00
Read:
Date: 27/08/2019
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 22/08/2019
Local time: 11:15
Read:
Date: 27/08/2019
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information: