Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385942-2019

14/08/2019    S156    Szolgáltatások - További információ - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Piackutatási szolgáltatások

2019/S 156-385942

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 130-319235)

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harangozó Márta
E-mail: marta.harangozo@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18963303
Fax: +36 17950833

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://nkoh.kormany.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

II. Szakmai kutatások az MTÜ részére

Hivatkozási szám: EKR000686792019
II.1.2)Fő CPV-kód
79310000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés a „MAGYARORSZÁG, mint turisztikai márka népszerűsítését célzó kampány hatékonyságának növelését támogató szakmai kutatások” tárgyban európai uniós (GINOP -1.3.5-15-2015-00001) forrásból

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/08/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 130-319235

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:

Késedelmi kötbér: alapja és mértéke az egyedi megrendelés 1 %-a, legfeljebb. 15 %; meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke egyedi megrendelés 30 %-a, le nem hívott keretösszeg 20 %-a; hibás teljesítési kötbér: alapja és mértéke: egyedi megrendelés 30 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az egyedi megrendelésekben rögzített mértékben és feltételek szerinti előleg teljes összege, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyújtható. A szerződés megerősítésére vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. A szerződéskötés feltétele ISO/IEC 27001, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány másolatának benyújtása a szerződéskötéskor.

Helyesen:

Késedelmi kötbér: alapja és mértéke az egyedi megrendelés 1 %-a, legfeljebb. 15 %; meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke egyedi megrendelés 30 %-a, le nem hívott keretösszeg 20 %-a; hibás teljesítési kötbér: alapja és mértéke: egyedi megrendelés 30 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az egyedi megrendelésekben rögzített mértékben és feltételek szerinti előleg teljes összege, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyújtható. A szerződés megerősítésére vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 12/08/2019
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 26/08/2019
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 12/08/2019
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 26/08/2019
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

A Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.