Diensten - 385992-2019

14/08/2019    S156

Sverige-Uddevalla: Reklam och marknadsföring

2019/S 156-385992

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 130-319485)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uddevallahem, bostadsstiftelsen
Nationellt registreringsnummer: 858500-2366
Postadress: Box 344
Ort: Uddevalla
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 451 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Jennie Bergh
E-post: jennie.bergh@hotmail.com
Telefon: +46 730584870
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.uddevallahem.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Reklam och kommunikationstjänster

Referensnummer: 19/4
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79340000 Reklam och marknadsföring
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Uddevallahems behov av reklambyrå- och kommunikationstjänster, utöver det som täcks av egna resurser.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/08/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 130-319485

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 01/10/2019
Ska det stå:
Datum: 15/10/2019
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
I stället för:
Datum: 30/09/2021
Ska det stå:
Datum: 14/10/2021
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 19/08/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 02/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 19/11/2019
Ska det stå:
Datum: 01/12/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 20/08/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 03/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: