Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Diensten - 385992-2019

14/08/2019    S156

Sverige-Uddevalla: Reklam och marknadsföring

2019/S 156-385992

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 130-319485)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uddevallahem, bostadsstiftelsen
Nationellt registreringsnummer: 858500-2366
Postadress: Box 344
Ort: Uddevalla
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 451 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Jennie Bergh
E-post: jennie.bergh@hotmail.com
Telefon: +46 730584870
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.uddevallahem.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Reklam och kommunikationstjänster

Referensnummer: 19/4
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79340000 Reklam och marknadsföring
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Uddevallahems behov av reklambyrå- och kommunikationstjänster, utöver det som täcks av egna resurser.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/08/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 130-319485

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 01/10/2019
Ska det stå:
Datum: 15/10/2019
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
I stället för:
Datum: 30/09/2021
Ska det stå:
Datum: 14/10/2021
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 19/08/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 02/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 19/11/2019
Ska det stå:
Datum: 01/12/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 20/08/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 03/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: