Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 386001-2021

30/07/2021    S146

Netherlands-Tilburg: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 146-386001

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Tilburg
National registration number: 32696202
Postal address: Stadhuisplein 130
Town: Tilburg
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5038 TC
Country: Netherlands
Contact person: Bas Welling
E-mail: aanbestedingen@tilburg.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tilburg.nl
Address of the buyer profile: http://www.tilburg.nl/aanbestedingen
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a0c32b93065d444a26084c55d27eedcc
Additional information can be obtained from another address:
Official name: www.tenderned.nl - Vragen om inlichtingen zijn uitsluitend te stellen via www.tenderned.nl
Postal address: Bezuidenhoutseweg 73
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: info@tenderned.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a0c32b93065d444a26084c55d27eedcc
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Food en Non-Food

Reference number: 2021 / 453 / IB
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Om het sporten inclusief een sociaal maatschappelijk en wenselijke “derde helft” te faciliteren is er binnen de gemeente een pilot gedraaid waarbij de horeca in sportaccommodaties door de gemeente zelf werd geëxploiteerd. Deze pilot is succesvol afgerond. Voor het nieuwe sport seizoen gaat het Sportbedrijf Tilburg de exploitatie voortzetten. Om rechtmatig te voorzien in de toelevering van de producten om te verkopen is deze aanbesteding in de markt gezet voor “Food en Non-Food”.

Aanbestedende Dienst doorloopt een Europese Aanbestedingsprocedure met als doel om tot een overeenkomst te komen voor gemeente Tilburg met één (1) leverancier voor de levering van Food en Non-Food.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Tilburg.

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht is verdeeld in twee percelen, (1) Food en Non-Food en (2) Lokaal speciaal bier (uit Tilburg). De waarde van perceel 2 is dusdanig laag, dat deze middels de percelenregeling (art. 2.18 en 2.19 Aanbestedingswet 2021) enkelvoudig onderhands gegund zal worden. Dat betekent dat dit perceel niet wordt meegenomen in deze aanbesteding, en Inschrijvers enkel op perceel 1 kunnen inschrijven. Door deze percelenregeling geeft Aanbestedende Dienst ook het lokale mkb een kans, in dit geval voor lokaal speciaal bier uit Tilburg.

Onder de scope van deze Opdracht valt:

• Food:

— Etenswaren horeca

— IJs, snacks en snoepwaren

— Bier (Pils, alcoholvrij en (inter)nationaal speciaal bier)

— Alcoholische dranken (vb. wijn, Bacardi, ...)

— Frisdranken

• Non-Food

— Huishoudelijke schoonmaakmiddelen

— Disposables

— Klein keukenmateriaal

• Het leveren van de bestelde producten, naar verwachting maximaal 3 keer per week.

Nadrukkelijk buiten scope van deze Opdracht:

— Catering en banqueting

— Ad hoc behoeften (bij tekorten)

— Verse groente en fruit

— Koffie en thee

— Lokaal speciaalbier

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na 2 jaar contract mogelijke verlenging van 2 x 1 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Na 2 jaar contract mogelijke verlenging van 2 x 1 jaar.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Handelsregister,

— Uitsluitingsgronden verplicht

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

— Continuiteit van de onderneming,

— Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Referentie,

— Certificering,

— Verklaring Nederlandse taal

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De looptijd van de overeenkomst is 2 jaar met de mogelijkheid om 2 maal met 1 jaar te verlengen.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/11/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland-West-Brabant (zittingslocatie Breda)
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/07/2021