Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 386042-2019

14/08/2019    S156    Szolgáltatások - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2019/S 156-386042

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK02451
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Telefon: +36 14596940
Fax: +36 14596846

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fkf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.fkf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása

Hivatkozási szám: K1775
II.1.2)Fő CPV-kód
50116000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Az FKF Nonprofit Zrt. telephelye, Budapest, IX., Ecseri út 8–12. 50. sz. Központi alkatrész raktár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

3,5 t alatti és feletti diesel és benzin üzemű célgépeken lévő hidromotorok, vezérlőtömbök, hidraulika hengerek, fogaskerekes ill. dugattyús hidraulika szivattyúk felújítása ill. javítása

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 02/08/2017
Befejezés: 02/08/2019
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 153-317690

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 28461
Rész száma: 2
Elnevezés:

3,5 t alatti és feletti diesel és benzin üzemű célgépeken lévő hidromotorok, vezérlőtömbök, hidraulika hengerek, fogaskerekes ill. dugattyús hidraulika szivattyúk felújítása ill. javítása

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
02/08/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Domotors Kft.
Postai cím: Szabadság út 9.
Város: Dömsöd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2344
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 20 300 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosítás dátuma. 1.8.2019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/08/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
50116000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
50116000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

1098 Budapest, Ecseri út 8–12. szám alatt lévő telephelyén található 50. sz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása, II. rész”

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 02/08/2017
Befejezés: 02/07/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 20 300 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Domotors Kft.
Postai cím: Szabadság út 9.
Város: Dömsöd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2344
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eredeti szerződés: szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapra, azaz 2.8.2019-ig, illetve amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének (opció lehívása esetén az opciós rész kimerülésének) napjáig terjedő időtartamra kötik meg.

Módosított szerződés: a szerződés aláírásának napjától 2.7.2020-ig, illetve amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének (opció lehívása esetén az opciós rész kimerülésének) napjáig terjedő időtartamra kötik meg.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a meglévő célgépeivel kapcsolatos tapasztalatai (futásteljesítmény, javítási és cserigények igények, az ezekhez kapcsolódó alkatrészigény, stb.) határozta meg a becsült értéket és mennyiséget.

A szerződés megkötését követően Megrendelő több új célgépet (Mercedes Arcos, Scania) helyezett üzembe, melyeknél, a hozzájuk kapcsolódó garanciális javításokra is tekintettel, kevesebb lett a szerződés alapján igényelt szolgáltatás.

Mivel a szerződésben megjelölt szolgáltatást Megrendelő a szerződés teljes keretösszegének mértékéig továbbra is meg kívánja rendelni, így Felek a szerződés 14.1. pontja alapján, a 2015.évi CXLIII. tv. (Kbt.) 141.§ (4) c.) pontjának előírásait figyelembe véve, a szerződés 3.1. és 3.6.pontját az alábbiak szerint módosítják.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 29 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 29 000 000.00 HUF