Werken - 386172-2019

14/08/2019    S156

Hrvatska-Požega: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2019/S 156-386172

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 118-290534)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Nacionalni registracijski broj: 57790565988
Poštanska adresa: Vodovodna 1
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR049 Požeško-slavonska županija
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dijana Vuković
E-pošta: dijana.vukovic@tekija.hr
Telefon: +385 34312457
Telefaks: +385 34312480
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.tekija.hr
Adresa profila kupca: www.tekija.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega - Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega

Referentni broj: 8/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252100 Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) i jamčani rok za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta od 33 500ES za aglomeraciju Požega s poljima za ozemljavanje mulja u svemu prema uvjetima ugovora.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/08/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 118-290534

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 22/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 05/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 22/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 05/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: