Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 386172-2019

14/08/2019    S156    Radovi - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Požega: Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda

2019/S 156-386172

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 118-290534)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Nacionalni registracijski broj: 57790565988
Poštanska adresa: Vodovodna 1
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR049
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dijana Vuković
E-pošta: dijana.vukovic@tekija.hr
Telefon: +385 34312457
Telefaks: +385 34312480

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.tekija.hr

Adresa profila kupca: www.tekija.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega - Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega

Referentni broj: 8/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252100
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je projektiranje, ishođenje dozvola, izgradnja, dobava i ugradnja opreme, puštanje u pogon, pokusni rad, testovi po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i pokusni rad) i jamčani rok za dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta od 33 500ES za aglomeraciju Požega s poljima za ozemljavanje mulja u svemu prema uvjetima ugovora.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/08/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 118-290534

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 22/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 05/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 22/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 05/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: