Leveringen - 386237-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-München: Bussen met verlaagde vloer

2019/S 156-386237

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 137-338504)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AeroGround Flughafen München GmbH
Postadres: Postfach 23 17 55
Plaats: München
NUTS-code: DE21A
Postcode: 85326
Land: Duitsland
Contactpersoon: Flughafen München GmbH – Beschaffung
E-mail: vergabe@munich-airport.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.munich-airport.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Flughafen München_2019-1002093_Passagierbusse

Referentienummer: 2019-1002093
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Flughafen München GmbH beabsichtigt die Beschaffung von Niederflur- und Gelenkbussen (jeweils mit Diesel- und Elektroantrieb) in 4 Losen als Rahmenvereinbarungen mit insgesamt bis zu 24 Passagierbussen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 137-338504

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kurze Beschreibung:
In plaats van:

Die Flughafen München GmbH beabsichtigt die Beschaffung von Niederflur- und Gelenkbussen (jeweils mit Diesel- und Elektroantrieb) in 4 Losen als Rahmenvereinbarungen mit insgesamt bis zu 24 Passagierbussen.

Te lezen:

Die Flughafen München GmbH beabsichtigt die Beschaffung von Niederflur- und Gelenkbussen (jeweils mit Diesel- und Elektroantrieb) in 4 Losen als Rahmenvereinbarungen mit insgesamt bis zu 50 Passagierbussen.

Afdelingsnummer: II.2.1)
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bezeichnung des Auftrags
In plaats van:

Niederflurbus mit Dieselantrieb mit einem geplanten Abrufvolumen von bis zu 8 Fahrzeugen.

Te lezen:

Niederflurbus mit Dieselantrieb mit einem geplanten Abrufvolumen von bis zu 20 Fahrzeugen.

Afdelingsnummer: II.2.1)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bezeichnung des Auftrags
In plaats van:

Niederflurbus mit Elektroantrieb mit einem geplanten Abrufvolumen von bis zu 8 Fahrzeugen.

Te lezen:

Niederflurbus mit Elektroantrieb mit einem geplanten Abrufvolumen von bis zu 10 Fahrzeugen.

Afdelingsnummer: II.2.1)
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bezeichnung des Auftrags
In plaats van:

Gelenkbus mit Dieselantrieb mit einem geplanten Abrufvolumen von bis zu 4 Fahrzeugen.

Te lezen:

Gelenkbus mit Dieselantrieb mit einem geplanten Abrufvolumen von bis zu 15 Fahrzeugen.

Afdelingsnummer: II.2.1)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bezeichnung des Auftrags
In plaats van:

Gelenkbus mit Elektroantrieb mit einem geplanten Abrufvolumen von bis zu 4 Fahrzeugen.

Te lezen:

Gelenkbus mit Elektroantrieb mit einem geplanten Abrufvolumen von bis zu 5 Fahrzeugen.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zusätzliche Angaben
In plaats van:

Anfragen von interessierten Unternehmen müssen bis spätestens 31.7.2019 über die Vergabeplattform des Auftraggebers eingereicht werden.

Te lezen:

Anfragen von interessierten Unternehmen müssen bis spätestens 22.8.2019 über die Vergabeplattform des Auftraggebers eingereicht werden.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: