Palvelut - 386250-2017

03/10/2017    S189    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: EGNOS-järjestelmän ilmailualan palvelujen kehitys

2017/S 189-386250

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Postiosoite: avenue d’Auderghem 45
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2766
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Euroopan komissio, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto.

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

EGNOS-järjestelmän ilmailualan palvelujen kehitys

Viitenumero: 631/PP/GRO/RCH/17/9876.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan komissio (European Commission – EC) määrittää etenemissuunnitelmaa EGNOS-ohjelman kehittämiseksi. Kehityksen on tuettava entistä turvallisempien ja tehokkaampien ilmailutoimien toteuttamista.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
38112100
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat tai mikä tahansa muu tarjouseritelmissä ilmoitettu paikka.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan komissio (EC) määrittää etenemissuunnitelmaa EGNOS-ohjelman kehittämiseksi. Kehityksen on tuettava entistä turvallisempien ja tehokkaampien ilmailutoimien toteuttamista. Näin ollen EGNOS-järjestelmän palveluja voidaan kehittää lentoturvallisuutta varten edelleen mihin tahansa seuraavista 3 suunnasta:

1. EGNOS-järjestelmän palvelujen toimittamisen laajentaminen viestinnän, suunnistuksen ja valvonnan (communication, navigation and surveillance – CNS) / ilmaliikenteen hallinnan (ATM) suuntaan suunnistuksen lisäksi erityisesti valvonnan (automatiikkaan perustuvan valvonnan lähetykset (Automatic Dependent Surveillance - Broadcasting – ADS-B)) käsittelemiseksi sekä mahdollisesti viestintäjärjestelmien ajoituspalvelujen tukemiseksi. Tämä lähestymistapa on yhdennettyä viestintää, suunnistusta ja valvontaa koskevan näkemyksen mukainen,

2. lisäominaisuuksien toimittaminen vakauden lisäämiseksi EGNOS-järjestelmän suunnistuspalveluihin kohdistuvia ulkoisia tahallisia tai tahattomia uhkia/hyökkäyksiä vastaan esimerkiksi lisäämällä todentamisen GNSS-signaaleihin tai tilapäisiä ominaisuuksia antenni- tai vastaanotintasolla,

3. käyttäjätasolla toimitetun suunnistamiseen, sijaintiin ja/tai ajoitukseen liittyvän suorituskyvyn parantaminen esimerkiksi siten, että vähennetään vertikaalista paikannustarkkuutta ja hälytysaikaa kategorian II lähestymismenetelmien tukemisen mahdollistamiseksi.

Tämä toimen tarkoituksena on analysoida näiden 3 linjan mukaisia kehityskulkuja tukevia syitä ja määritellä ne, määrittää rajoitteet ja edellytykset sekä arvioida lisäarvo loppukäyttäjille. Analyysissä on otettava huomioon kukin ala erikseen. Siinä on tarkoitus määrittää, missä olosuhteissa kyseisten palvelujen toteuttaminen olisi ohjelman kannalta edullista. Analyysissä on keskityttävä seuraaviin:

(1) käyttäjien vaatimusten tunnistaminen kunkin uusista palveluista osalta ja sen tunnistaminen, mitä ne merkitsevät EGNOS-järjestelmän palveluvaatimusten osalta,

(2) asiaa koskevien sääntelyyn liittyvien rajoitusten ja ennen palvelun toiminnallista toteuttamista edellytettävien turvallisuusanalyysien määritteleminen,

(3) ilmailualan loppukäyttäjille koituvan lisäarvon analysoiminen ja sen määrittäminen, miten palvelu voidaan toimittaa, jotta on mahdollista tehdä ohjelmallinen päätös siitä, mikä palvelu on toteutettava ensisijaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: tämä toimi toteutetaan EU:n tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma Horisontti 2020:n (H2020) yhteydessä.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 143-293574
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16/11/2017
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 8 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 20/11/2017
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Euroopan komissio, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto, avaruusohjelmien taloushallinto (02).

Toimiston osoite: avenue d’Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua 1 valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta. Yrityksiä, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan aikomuksestaan vähintään 48 tuntia etukäteen sähköpostitse osoitteeseen GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu Kyseisessä ilmoituksessa on oltava tarjoajan valtuuttaman edustajan allekirjoitus, ja siihen on merkittävä sen henkilön nimi, joka osallistuu tarjousten avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite, sillä tiedot on toimitettu tarjouspyynnössä.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/09/2017