Paslaugos - 386334-2019

14/08/2019    S156    Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Slovakija-Bratislava: Lokomotyvų atnaujinimo paslaugos

2019/S 156-386334

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 098-238285)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 35914939
Adresas: Rožňavská
Miestas: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS kodas: SK010
Pašto kodas: 832 72
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Ing. Betíková
El. paštas: betikova.svetlana@slovakrail.sk
Telefonas: +421 220294495

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.slovakrail.sk

Pirkėjo profilio adresas: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300

Nuorodos numeris: 27066-374/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50223000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia vlakového zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System) Level 2 do 13 kusov 3-dielných elektrických jednotiek s dĺžkou jednotky 79,7 m (ďalej aj ako "EJ220") a 12 kusov 4-dielnych elektrických jednotiek s dĺžkou jednotky 106,2 m (ďalej aj ako "EJ300") v súlade s normami a technickými špecifikáciami TSI/EN/STN.

Elektrické jednotky (ďalej aj ako "EJ") musia byť so systémom ETCS schválené pre prevádzku s aktívnym systémom ETCS na infraštruktúrach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len "ŽSR") na tratiach s ETCS Level 1 a Level 2.

Súčasťou inštalácie je prepojenie systému ETCS na riadiace obvody EJ, elektrické obvody EJ, brzdové obvody EJ a komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovacím zariadením Mirel VZ1.

Súčasťou predmetu zákazky je schvaľovací proces systému ETCS nainštalovaného do EJ od Dopravného úradu SR, vykonanie skúšobných jázd, dodanie kompletnej technickej dokumentácie, dodanie diagnostických systémov, dodanie náhradných dielov a školenie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/08/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 098-238285

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Yra:
Data: 27/08/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 30/09/2019
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.6)
Keistino teksto vieta: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Yra:
Data: 27/08/2020
Vietos laikas: 00:00
Turi būti:
Data: 30/09/2020
Vietos laikas: 00:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Podmienky na otváranie ponúk
Yra:
Data: 27/08/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 30/09/2019
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: