Werken - 386354-2019

Beknopt weergeven

14/08/2019    S156

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách

2019/S 156-386354

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, Limbová 2, Bratislava 37, Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Kuruc,PhD., Ing. Rudolf Link, Bratislava-Nové Mesto 837 52, Slovensko. Telefón: +421 257393297 / 257393248. Fax: +421 254789321. E-mail: ondrej.kuruc@health.gov.sk

(Príloha k Úradnému vestníku Európskej únie, 4.6.2019, 2019/S 106-260219)

Predmet:
CPV:45215120 Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách

Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách

Namiesto: 

III.1.5)

Uchádzači, ktorí zatiaľ nemajú bezpečnostnú previerku, ju môžu získať do: 12.08.2019

IV.3.3)

12.8.2019 (10:00)

IV.3.4)

12.8.2019 (10:00)

Viď: 

III.1.5)

Uchádzači, ktorí zatiaľ nemajú bezpečnostnú previerku, ju môžu získať do: 19.08.2019

IV.3.3)

19.8.2019 (10:00)

IV.3.4)

19.8.2019 (10:00)