Leveringen - 386362-2019

Beknopt weergeven

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Hannover: Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen

2019/S 156-386362

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: IT.Niedersachsen FG 54 – Zentrale Vergabestelle IT
Postadres: Göttinger Chaussee 259
Plaats: Hannover
Postcode: 30459
Land: Duitsland
Ter attentie van: Herrn Wingerath
E-mail: kai-sven.wingerath@it.niedersachsen.de

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://vergabe.niedersachsen.de

Elektronische toegang tot informatie : https://www.dtvp.de/Center/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35710000

Beschrijving
Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 02801-688/18 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Systemhaus Scheuschner GmbH
Plaats: Frankfurt (Oder)
Land: Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht