Tjänster - 386450-2019

16/08/2019    S157

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Strategisk studie avseende energilagring i Marocko

2019/S 157-386450

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa010020
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5087
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Strategisk studie avseende energilagring i Marocko

Referensnummer: AA-010020-001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71323100 Konstruktion av elnät
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Genomförande av en strategisk studie avseende energilagring i Marocko.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 480 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Marocko.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det här tekniska stödet består av:

– tillhandahålla en omfattande översikt av tekniker för lagring av energi samt deras fördelar och nackdelar, övergripande kostnader och tillämpningsområden

– tillhandahålla en analys av den nationella elektricitetssektorn och avgöra om det är lämpligt upprätta kapaciteter för energilagring

– värdera den globala kapaciteten för den efterfrågade energilagringen, utifrån typ av teknologi och drift

– utvärdera platsen för anläggningarna, i förhållande till det nationella nätverket, eller energilagringskapaciteten som ska installeras, liksom driftsätt och möjlig integration med systemet för förvaltning av distributionen eller transporten av energi

– genomföra en strategisk utvärdering av miljö- och samhällskonsekvenser som är kopplade till upprättande av det nya energilagringssystemet

– slutligen föreslå hållbar energilagring för det marockanska elnätet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 6
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 15
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Antalet sökande är obegränsat.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

FEMIP Trust Fund

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Detta avtal utfärdas med en förbehållsklausul genom undertecknandet av ett samarbetsavtal mellan EIB och uppdragstagaren.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 126-307298
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/09/2019
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 18/10/2019
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/08/2019