Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 386450-2019

16/08/2019    S157

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Strategisk studie avseende energilagring i Marocko

2019/S 157-386450

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa010020
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5087
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Strategisk studie avseende energilagring i Marocko

Referensnummer: AA-010020-001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71323100 Konstruktion av elnät
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Genomförande av en strategisk studie avseende energilagring i Marocko.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 480 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Marocko.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det här tekniska stödet består av:

– tillhandahålla en omfattande översikt av tekniker för lagring av energi samt deras fördelar och nackdelar, övergripande kostnader och tillämpningsområden

– tillhandahålla en analys av den nationella elektricitetssektorn och avgöra om det är lämpligt upprätta kapaciteter för energilagring

– värdera den globala kapaciteten för den efterfrågade energilagringen, utifrån typ av teknologi och drift

– utvärdera platsen för anläggningarna, i förhållande till det nationella nätverket, eller energilagringskapaciteten som ska installeras, liksom driftsätt och möjlig integration med systemet för förvaltning av distributionen eller transporten av energi

– genomföra en strategisk utvärdering av miljö- och samhällskonsekvenser som är kopplade till upprättande av det nya energilagringssystemet

– slutligen föreslå hållbar energilagring för det marockanska elnätet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 6
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 15
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Antalet sökande är obegränsat.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

FEMIP Trust Fund

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Detta avtal utfärdas med en förbehållsklausul genom undertecknandet av ett samarbetsavtal mellan EIB och uppdragstagaren.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 126-307298
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/09/2019
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 18/10/2019
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/08/2019