A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 386469-2017

03/10/2017    S189

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 189-386469

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Balázs
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Telefon: +36 12372376
Fax: +36 12374124
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Az ELTE Bibó István Szakkollégium komplex felújítása és bővítése érdekében a létesítmény épület átalakításához szükséges kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében”.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Az ELTE Bibó István Szakkollégium komplex felújítása és bővítése érdekében a létesítmény épület átalakításához szükséges kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében”

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45111100 Bontási munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1118 Budapest, Ménesi út 12. szám hrsz.: 4968, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégium.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az ELTE üzemeltetésében tartozó kollégiumépület bővítése és átalakítása, Bibó István szakkollégium működési körülményeinek javítása, ennek keretében a szükséges a szerződéstervezetben rögzített tartalmi, formai elvárások alapján, és a kivitelezési feladatok ellátása.

Az építési tevékenység 4 fő részből áll:

— meglévő épület átalakítása;

— meglévő épület bővítése új utca felőli traktussal;

— új támfalépület építése a hátsó kertben;

— környezetrendezés;

Fő munkanemek:

1. bontás;

2. tartószerkezet;

3. építészet;

4. épületgépészet;

5. épületvillamosság;

6. lift;

7. környezetrendezés.

A részletes leírást a műszaki leírás a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 26/09/2016
Befejezés: 17/08/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 199-357980

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
26/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: ramor.frigyes@pentaindustry.hu
Telefon: +36 16881793
Fax: +36 17002356
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 405 251 100.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

II.2.7. pont kapcsán: A Vállalkozó akadályt közölt a Megrendelő felé.

A szerződés módosításának időpontja: 22.9.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/09/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45111100 Bontási munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1118 Budapest, Ménesi út 12. szám 4968. hrsz., Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégium.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ELTE üzemeltetésében tartozó kollégiumépület bővítése és átalakítása, Bibó István szakkollégium működési körülményeinek javítása, ennek keretében a szükséges a szerződéstervezetben rögzített tartalmi, formai elvárások alapján, és a kivitelezési feladatok ellátása.

Az építési tevékenység 4 fő részből áll:

— meglévő épület átalakítása,

— meglévő épület bővítése új utca felőli traktussal,

— új támfalépület építése a hátsó kertben,

— környezetrendezés.

Fő munkanemek:

1. bontás;

2. tartószerkezet;

3. építészet;

4. épületgépészet;

5. épületvillamosság;

6. lift;

7. környezetrendezés.

A részletes leírást a műszaki leírás a részletes mennyiségeket a költségvetési kiírás tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 26/09/2016
Befejezés: 15/11/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 598 880 877.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: ramor.frigyes@pentaindustry.hu
Telefon: +36 16881793
Fax: +36 17002356
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Szerződés II. fejezet (Értelmező rendelkezések) 6. (Határidők) b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Végső határidő: A kivitelezési feladatok tekintetében a Szerződés 18. pontjában meghatározott, kötbérrel szankcionált véghatáridő, 15.11.2017. napja, amely a műszaki átadás-átvétel kezdő időpontja.”

2. A Szerződés IV. fejezet (Vállalkozói Díj) 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A III. Fejezet 9. pontjában meghatározott kivitelezési feladatok hiánytalan és hibátlan teljesítéséért a vállalkozói díj nettó összege 598 880 877 HUF (azaz ötszázkilencvennyolcmillió-nyolcszáznyolcvanezer-nyolcszázhetvenhét forint). A vállalkozó a számlája kiállítása során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései alapján jogosult az általános forgalmi adót felszámítani.

3. A Szerződés V. fejezet (Teljesítési határidők és a teljesítés helye) 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Szerződés teljesítésének kötbérterhes részhatárideje, tehát az engedély nélkül végezhető munkálatokra (I. ütem) rendelkezésre álló határidő: 30.11.2016.-a, míg a további, engedély birtokában végezhető valamennyi kivitelezési feladat (II. ütem) tekintetében 15.11.2017. napja.”

4. A Szerződés X. fejezet (Pénzügyi és Fizetési Feltételek) 97. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Megrendelő a kivitelezési feladatok tekintetében az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben 30. § -32. §-a szerint az előlegszámlával és a végszámlával együtt hat (7) részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a jelen szerződés alapján azzal, hogy

— az előlegszámla, a kifizetésre kerülő előleg összegével azonos,

— a első részszámla akkor bocsátható ki, amikor a Vállalkozó az I. ütemet megtestesítő, engedély nélkül végezhető bontási feladatokat elvégezte, az összege pedig legfeljebb ezen munkálatok összegével egyezhet meg;

— a második részszámla kibocsátásának lehetősége a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 30 %-át (harminc százalékát) elérő megvalósult munkarész igazolt teljesítése esetén,

— a harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 55 %-át (ötvenöt százalékát) elérő megvalósult munkarész igazolt teljesítése esetén,

— a negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 75 %-át (hetvenöt százalékát) elérő megvalósult munkarész igazolt teljesítése esetén,

— ötödik részszámla kibocsátásának lehetősége a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 90 %-át (kilencven százalékát) elérő megvalósult munkarész igazolt teljesítése esetén,

— A végszámla a sikeres átadás-átvételt követően bocsátható ki.”.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az Építési engedély súlyos késedelemmel történt kiadása olyan mértékben változtatta meg a kivitelezés körülményeit, amelyet a Felek sem az ajánlat megadása során, sem azt követően, nem láthattak előre. Ebből következően a jelen szerződésmódosítást olyan körülmények tették indokolttá, sőt szükségesé, (az egyes műszaki elemek kapcsán felmerült igények, hatósági előírások, vagy az építkezés során nyilvánvalóvá vált, előre nem látható műszaki szükségszerűségek következményei), amelyeket a Felek sem az ajánlat megadása során, sem azt követően, nem láthattak előre. Ebből következően a jelen szerződésmódosítást olyan körülmények tették indokolttá, sőt szükségesé, amelyek mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó érdekkörén kívül állnak, tőlük függetlenek, és előre nem láthatóak. (Kbt. 141. § (2) bekezdés; 141. § (4) bekezdés c) pontja).

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 405 251 100.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 598 880 877.00 HUF