Byggentreprenader - 386469-2019

16/08/2019    S157    - - Byggentreprenader - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Ej tillämpligt 

Sverige-VÄXJÖ: Anläggningsarbete

2019/S 157-386469

Förhandsmeddelande

Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag
556087-6038
Nygatan 34
VÄXJÖ
352 31
Sverige
Kontaktperson: Krister Nilsson
E-post: krister.nilsson@vofab.se
Nuts-kod: SE212

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vofab.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxknhpjww&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kv Eken 7 Växjö - Ulriksbergskolan

Referensnummer: 19/12
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Om- och tillbyggnad låg- och mellanstadieskola.

Rivning delar av befintliga byggnader. Nya lektionssalar. Bl.a. trä- och textilslöjd, basrum, bibliotek.

Nytt tillagningskök och matsal. Ny förskola. Ny idrottshall.

Ny utemiljö

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42512300
45110000
45212225
45212422
45214000
45214100
45214200
45236000
45300000
45310000
45311000
45311200
45315700
45330000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling generalentreprenad. Nybyggnad cirka 6300m2 och ombyggnad 3100m2

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 190 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
II.2.10)Information om alternativa anbud
II.2.11)Information om optioner
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
18/09/2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.5)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/08/2019