Varer - 387016-2020

18/08/2020    S159

Italien-Ispra: Levering af otte elektriske biler og to hybridbiler (5 partier)

2020/S 159-387016

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics
Postadresse: via Enrico Fermi 2749
By: Ispra (VA)
NUTS-kode: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-mail: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af otte elektriske biler og to hybridbiler (5 partier)

Sagsnr.: JRC/IPR/2020/OP/1971
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34144900 El-køretøjer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af otte (8) elektriske biler og to (2) hybridbiler (5 partier):

— parti 1: Levering af to (2) elektriske biler, kategori N1 (to/tre sæder) med et belastningsvolumen på mindst 8 m3

— parti 2: Levering af to (2) elektriske biler, kategori N1, kort akselafstand (to sæder)

— parti 3: Levering af tre (3) elektriske biler, kategori N1, lang akselafstand (to sæder)

— parti 4: Levering af to (2) hybridbiler, kategori M1 (fire/fem sæder)

— parti 5: Levering af én (1) elektrisk bil, kategori M1 (fire/fem sæder).

Denne kontrakt er i overensstemmelse med logistikstrategien for JRC Ispra-anlægget baseret på logistikenhedens (R.I.3) krav og behov vedrørende Europa-Kommissionens klima- og energipakke for 2020 — nationale emissionsreduktionsmål og dens politikker til nedbringelse af CO2-emissioner fra konventionelle køretøjer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 5
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af to (2) elektriske biler, klasse N1 (to/tre sæder) med et belastningsvolumen på mindst 8 m3.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34144900 El-køretøjer
34136100 Små varevogne
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 1: Levering af to (2) elektriske biler, kategori N1 (to/tre sæder) med et belastningsvolumen på mindst 8 m3.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 110 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 57
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af to (2) elektriske biler, kategori N1, kort akselafstand (to sæder)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34144900 El-køretøjer
34136100 Små varevogne
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 2: Levering af to (2) elektriske biler, kategori N1, kort akselafstand (to sæder)

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 57
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af tre (3) elektriske biler, kategori N1, lang akselafstand (to sæder)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34144900 El-køretøjer
34136100 Små varevogne
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 3: Levering af tre (3) elektriske biler, kategori N1, lang akselafstand (to sæder)

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 61 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 57
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af to (2) hybridbiler, kategori M1 (fire/fem sæder)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34144900 El-køretøjer
34136100 Små varevogne
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 4: Levering af to (2) hybridbiler, kategori M1 (fire/fem sæder)

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 57
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af én (1) elektrisk bil, kategori M1 (fire/fem sæder)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34144900 El-køretøjer
34136100 Små varevogne
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 5: Levering af én (1) elektrisk bil, kategori M1 (fire/fem sæder)

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 57
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/09/2020
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/09/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst internetadressen under punkt I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/08/2020