Bunuri - 387016-2020

18/08/2020    S159

Italia-Ispra: Furnizarea a opt vehicule electrice EV și a două vehicule hibride HEV (cinci loturi)

2020/S 159-387016

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics
Adresă: via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra (VA)
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: I-21027
Țară: Italia
E-mail: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea a opt vehicule electrice EV și a două vehicule hibride HEV (cinci loturi)

Număr de referinţă: JRC/IPR/2020/OP/1971
II.1.2)Cod CPV principal
34144900 Vehicule electrice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea a 8 (opt) vehicule electrice EV și a 2 (două) vehicule hibride HEV (cinci loturi):

— lotul 1: furnizarea a 2 (două) vehicule electrice (VE), categoria N1 (2/3 locuri) cu un volum de încărcare de cel puțin 8 m3;

— lotul 2: furnizarea a 2 (două) vehicule electrice (EV), categoria N1, ampatament scurt (2 locuri);

— lotul 3: furnizare a 3 (trei) vehicule electrice (EV), categoria N1, cu ampatament lung (2 locuri);

— lotul 4: furnizarea a 2 (două) autoturisme hibride (VEH), categoria M1 (4/5 locuri);

— lotul 5: furnizarea a 1 (un) autovehicul electric (VE), categoria M1 (4/5 locuri).

Acest contract este conform cu strategia logistică a sitului JRC Ispra pe baza cerințelor și nevoilor unității logistice (R.I.3) în ceea ce privește Comisia Europeană 2020 - Pachetul privind clima și energia - Obiectivele naționale de reducere a emisiilor și politicile sale de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele convenționale.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea a două (2) vehicule electrice (VE), categoria N1 (2/3 locuri) cu un volum de încărcare de cel puțin 8 m3.

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144900 Vehicule electrice
34136100 Furgonete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027, Ispra (VA), ITALIA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 1: furnizarea a 2 (două) vehicule electrice (VE), categoria N1 (2/3 locuri) cu un volum de încărcare de cel puțin 8 m3 .

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 110 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 57
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE

II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea a două (2) vehicule electrice (VE), categoria N1, cu ampatament scurt (2 locuri).

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144900 Vehicule electrice
34136100 Furgonete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 2: furnizarea a două (2) vehicule electrice (VE), categoria N1, cu ampatament scurt (2 locuri)

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 45 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 57
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE

II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea a trei (3) vehicule electrice (VE), categoria N1, cu ampatament lung (2 locuri).

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144900 Vehicule electrice
34136100 Furgonete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 3: furnizarea a trei (3) vehicule electrice (VE), categoria N1, cu ampatament lung (2 locuri)

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 61 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 57
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE

II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea a două (2) vehicule electrice hibride (VEH), categoria M1 (4/5 locuri).

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144900 Vehicule electrice
34136100 Furgonete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 4: furnizarea a două (2) vehicule hibride (VEH), categoria M1 (4/5 locuri)

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 48 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 57
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE

II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea unui (1) autovehicul electric (VE), categoria M1 (4/5 locuri)

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34144900 Vehicule electrice
34136100 Furgonete
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 5: furnizarea unui (1) autovehicul electric (VE), categoria M1 (4/5 locuri)

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 36 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 57
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE

II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/09/2020
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/09/2020
Ora locală: 10:00
Locul:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se consulta adresa de internet indicată la punctul I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/08/2020