Árubeszerzések - 387377-2019

16/08/2019    S157    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Áruszállító gépjárművek

2019/S 157-387377

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
E-mail: ki.akozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125586
Fax: +36 14125819

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Iratszállító haszongépjárművek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000947442018
II.1.2)Fő CPV-kód
34130000 Áruszállító gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Iratszállító haszongépjárművek (30 db) beszerzése.

A megajánlott járműveknek meg kell felelniük az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012.(VI.8.) NFM utasítás (a továbbiakban: NFM utasítás) 6. függelékében meghatározott Haszongépjárművek” / „Kis áruszállító haszongépjárművek” / „Kis áruszállító haszongépjárművek 3.” kategóriának, továbbá rendelkezniük kell az NFM utasítás 6. függelékében meghatározott valamennyi felszereltséggel a Haszongépjárművek” / „Kis áruszállító haszongépjárművek” / „Kis áruszállító haszongépjárművek 3

.” kategóriának megfelelően (21. felszereltség csomag).

A járművek részletes műszaki specifikációját a műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 129 677 040.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34130000 Áruszállító gépjárművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt MAGYARORSZÁGi átadási pont.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Iratszállító haszongépjárművek (30 db) beszerzése.

A megajánlott járműveknek meg kell felelniük az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012.(VI.8.) NFM utasítás (a továbbiakban: NFM utasítás) 6. függelékében meghatározott Haszongépjárművek” / „Kis áruszállító haszongépjárművek” / „Kis áruszállító haszongépjárművek 3.” kategóriának, továbbá rendelkezniük kell az NFM utasítás 6. függelékében meghatározott valamennyi felszereltséggel a Haszongépjárművek” / „Kis áruszállító haszongépjárművek” / „Kis áruszállító haszongépjárművek 3.” kategóriának megfelelően (21. felszereltség csomag).

A járművek részletes műszaki specifikációját a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi előírások szerinti káros anyag kibocsátás / Súlyszám: 0,2
Minőségi kritérium - Név: A minimálisan elvárt garancián felül vállalt többlet garancia futásteljesítmény (km) / Súlyszám: 0,01
Minőségi kritérium - Név: A minimálisan elvárt garancián felül vállalt többlet garancia időtartam (hó) / Súlyszám: 0,09
Ár - Súlyszám: 0,7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135.§ (1),(5),(6) és Ptk. 6:130.§ (1),(2) alapján átutalással fizeti meg a közb.dok.részét képező

Szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint.A teljesítéssel kapcsolatos egyéb feltételeket a közb.dok. részét képező

Szerződésterv. tartalmazza.Ajánlatkérő előleget nem biztosít.Részajánlattétel kizárása: műszakilag azonos termékek beszerzése szükséges

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 246-563483
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Iratszállító haszongépjárművek beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay utca 24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: ambrozicsaba@dunaauto.hu
Telefon: +36 209782446
Fax: +36 18014112
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 129 677 040.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Ajánlattevő neve: CPM Hungary Kft. (Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza utca 5.)

Adószáma: 22630777-2-03

Ajánlattevő neve: Duna Autó Zrt. (Székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 24.)

Adószáma: 12135790-2-44

Ajánlattevő neve: FÁBIÁN Kft. (Székhelye: 1113 Budapest, Jászóvár utca 1.)

Adószáma: 10483815-2-43

Ajánlattevő neve: Petrányi-Autó Kft. (Székhelye: 1106 Budapest, Kerepesi út 105.)

Adószáma: 10491551-2-44

Ajánlattevő neve: Wallis Kerepesi Úti Autó Kft.

(Székhelye: 1106 Budapest, Kerepesi út 85.)

Adószáma: 10598335-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/08/2019