Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 387422-2021

Submission deadline has been amended by:  484379-2021
30/07/2021    S146

Lithuania-Vilnius: Software supply services

2021/S 146-387422

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
National registration number: 188710638
Postal address: J. Basanavičiaus g. 36
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-03109
Country: Lithuania
Contact person: Antanas Narbutas
E-mail: antanas.narbutas@lakd.lt
Telephone: +370 52329600
Internet address(es):
Main address: http://www.lakd.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4495
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=589204
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=589204&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Automobilių keliai

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Greičio valdymo ir įspėjimo sistemų valdymo programinė įranga

II.1.2)Main CPV code
72268000 Software supply services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės pateikti greičio valdymo ir įspėjimo sistemų valdymo programinę įrangą, kuri veiks kaip Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos posistemė (modulis), skirta automatiniu būdu pagal nustatytas sąlygas (automatinius reakcijos veiksmus, suderintus scenarijus) bei rankiniu būdu valdyti greičio valdymo ir įspėjimo sistemas, sudarytas iš vienoje geografinėje vietoje esančių kintamos informacijos ženklų. Paslaugos teikėjas turės suteikti taip pat kitas techninėje specifikacijoje numatytas paslaugas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72268000 Software supply services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

LIETUVOS RESPUBLIKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės pateikti greičio valdymo ir įspėjimo sistemų valdymo programinę įrangą, kuri veiks kaip Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos posistemė (modulis), skirta automatiniu būdu pagal nustatytas sąlygas (automatinius reakcijos veiksmus, suderintus scenarijus) bei rankiniu būdu valdyti greičio valdymo ir įspėjimo sistemas, sudarytas iš vienoje geografinėje vietoje esančių kintamos informacijos ženklų. Paslaugos teikėjas taip pat turės suteikti kitas techninėje specifikacijoje numatytas paslaugas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Paslaugos yra Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamo projekto „Dinaminis eismo valdymas „Via Baltica“ ir IXB koridoriuje“ sudėtinė dalis (projekto Nr.: 06.1.1--TID-V-504-01-0001).

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma, kuri prieinama adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web

Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti pirkimo dokumentų 5 priede.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Paslaugos teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti konkurso sąlygas atitinkančią sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją, draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą arba paslaugos tiekėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas užsakovo banko sąskaitoje.

Atsiskaitymo už paslaugas sąlygos, sankcijos už paslaugų nesuteikimą, pavėluotą, netinkamą jų suteikimą pateiktos pirkimo dokumentuose.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/08/2021
Local time: 14:45
Place:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius).

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Sutartyje bus numatyta atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Internet address: https://vat.teismas.lt/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/07/2021