Usluge - 387424-2016

04/11/2016    S213

Luksemburg-Luxembourg: Prijevoz hitne pošte

2016/S 213-387424

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament (EP)
Poštanska adresa: bâtiment Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 2979
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije (Vijeće)
Poštanska adresa: bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sud Europske unije (SEU)
Poštanska adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski revizorski sud (ECA)
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 1615
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Poštanska adresa: 12-E, rue Guillaume Kroll
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 1882
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska obrambena agencija (EDA)
Poštanska adresa: rue des Drapiers 17-23
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajednički istraživački centar — Italija (Ispra)
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra VA
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Osoba za kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured za publikacije Europske unije
Poštanska adresa: 2, rue Mercier
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 2985
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: European School II (EEII)
Poštanska adresa: 6, rue Gaston Thorn
Mjesto: Bertrange
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: 8268
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1913
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Prijevoz hitne pošte

Referentni broj: OIL/06/PO/2016/072.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
64120000 Kurirske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ugovorom o „prijevozu hitne pošte” pruža se:

— grupa 1: prijevoz hitne pošte od zgrada institucija EU-a i tijela (osim Europskog parlamenta) smještenih u Bruxellesu (i neposrednoj okolici) do destinacija diljem svijeta i obratno,

— grupa 2: prijevoz hitne pošte od zgrada institucija EU-a i tijela (osim Europskog parlamenta) smještenih u Luxembourgu do destinacija diljem svijeta i obratno,

— grupa 3: prijevoz hitne pošte od zgrada institucija EU-a smještenih u Ispri do destinacija diljem svijeta i obratno,

— grupa 4: prijevoz hitne pošte od zgrada Europskog parlamenta smještenih u Luxembourgu, Bruxellesu i Strasbourgu do destinacija diljem svijeta i obratno.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 850 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:

zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti ponude za 1 ili više grupa ili za sve grupe. Navedene grupe mogu se dodijeliti različitim ponuditeljima. Javni naručitelj zadržava pravo da ne dodijeli cijeli ugovor ili dio ugovora. Nabava će rezultirati sklapanjem 1 ili više okvirnih ugovora o uslugama u najdužem trajanju od 4 godine.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Prijevoz hitne pošte od zgrada institucija (osim Europskog parlamenta) smještenih u Bruxellesu (i neposrednoj okolici) do destinacija diljem svijeta i obratno

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64120000 Kurirske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles i neposredna okolica.

II.2.4)Opis nabave:

Prijevoz hitne pošte od zgrada institucija (osim Europskog parlamenta) smještenih u Bruxellesu (i neposrednoj okolici) do destinacija diljem svijeta i obratno.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 220 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Prijevoz hitne pošte od zgrada institucija (osim Europskog parlamenta) smještenih u Luxembourgu do destinacija diljem svijeta i obratno

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64120000 Kurirske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luxembourg.

II.2.4)Opis nabave:

Prijevoz hitne pošte od zgrada institucija (osim Europskog parlamenta) smještenih u Luxembourgu do destinacija diljem svijeta i obratno.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 190 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Prijevoz hitne pošte od zgrada institucija EU-a smještenih u Ispri do destinacija diljem svijeta i obratno

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64120000 Kurirske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: IT ITALIA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Italija.

II.2.4)Opis nabave:

Prijevoz hitne pošte od zgrada institucija EU-a smještenih u Ispri (I) do destinacija diljem svijeta i obratno.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 320 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Prijevoz hitne pošte od zgrada Europskog parlamenta smještenih u Luxembourgu, Bruxellesu i Strasbourgu do destinacija diljem svijeta i obratno

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64120000 Kurirske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kod: FR FRANCE
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luxembourg, Bruxelles i Strasbourg.

II.2.4)Opis nabave:

Prijevoz hitne pošte od zgrada Europskog parlamenta smještenih u Luxembourgu, Bruxellesu i Strasbourgu do destinacija diljem svijeta i obratno.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 120 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/12/2016
Lokalno vrijeme: 16:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/12/2016
Lokalno vrijeme: 15:00
Mjesto:

Europska komisija, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

pojedinosti su navedene u točki 1.7. Priloga I.D. „Administrativne odredbe”.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Ugovorna dokumentacija bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u točki I.3. Mrežna se stranica redovito ažurira; odgovornost je gospodarskih subjekata da provjeravaju nove sadržaje i izmjene prije roka za dostavu ponuda.

Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se na registraciju putem internetske stranice („eTendering”). O svim promjenama ovog ugovora bit će obaviješteni putem mrežnog sustava javne nabave.

Javni naručitelj nije odgovoran u slučaju da ponuditelji ne znaju za bilo koju dodatnu informaciju o ovom pozivu na nadmetanje koja je navedena na ovoj mrežnoj stranici.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/10/2016