Servicii - 387424-2016

04/11/2016    S213

Luxemburg-Luxemburg: Transportul corespondenței rapide

2016/S 213-387424

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European (PE)
Adresă: bâtiment Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2979
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene (Consiliul)
Adresă: bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană (CCE)
Adresă: 12, rue Alcide de Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
Adresă: 12-E, rue Guillaume Kroll
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 1882
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Apărare (AEA)
Adresă: rue des Drapiers 17-23
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 1050
Țară: Belgia
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul Comun de Cercetare – Italia (Ispra)
Adresă: via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra VA
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene
Adresă: 2, rue Mercier
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2985
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Școala Europeană II (EEII)
Adresă: 6, rue Gaston Thorn
Localitate: Bertrange
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 8268
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1913
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Transportul corespondenței rapide.

Număr de referinţă: OIL/06/PO/2016/072.
II.1.2)Cod CPV principal
64120000 Servicii de curierat
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul privind transportul corespondenței rapide prevede următoarele:

— lotul 1: transportul corespondenței rapide de la clădirile instituțiilor și organismelor UE (cu excepția Parlamentului European) situate în Bruxelles (și în imediata apropiere a acestuia) către destinații din întreaga lume și viceversa;

— lotul 2: transportul corespondenței rapide de la clădirile instituțiilor și organismelor UE (cu excepția Parlamentului European) situate în Luxemburg către destinații din întreaga lume și viceversa;

— lotul 3: transportul corespondenței rapide de la clădirile instituțiilor UE situate în Ispra către destinații din întreaga lume și viceversa;

— lotul 4: transportul corespondenței rapide de la clădirile Parlamentului European situate în Luxemburg, Bruxelles și Strasbourg către destinații din întreaga lume și viceversa.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 850 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorii economici interesați pot depune oferte pentru 1 lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile. Aceste loturi pot fi atribuite unor ofertanți diferiți. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu atribui contractul sau de a atribui numai o parte a acestuia. Achiziția va avea ca rezultat încheierea a 1 sau mai multe contracte-cadru de servicii, pe o perioadă maximă de 4 ani.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Transportul corespondenței rapide de la clădirile instituțiilor (cu excepția Parlamentului European) situate în Bruxelles (și în imediata apropiere a acestuia) către destinații din întreaga lume și viceversa

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
64120000 Servicii de curierat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Bruxelles și imediata sa apropiere.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Transportul corespondenței rapide de la clădirile instituțiilor (cu excepția Parlamentului European) situate în Bruxelles (și în imediata apropiere a acestuia) către destinații din întreaga lume și viceversa.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 220 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Transportul corespondenței rapide de la clădirile instituțiilor (cu excepția Parlamentului European) situate în Luxemburg către destinații din întreaga lume și viceversa

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
64120000 Servicii de curierat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Transportul corespondenței rapide de la clădirile instituțiilor (cu excepția Parlamentului European) situate în Luxemburg către destinații din întreaga lume și viceversa.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 190 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Transportul corespondenței rapide de la clădirile instituțiilor UE situate în Ispra către destinații din întreaga lume și viceversa

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
64120000 Servicii de curierat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: IT ITALIA
Locul principal de executare:

Italia.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Transportul corespondenței rapide de la clădirile instituțiilor UE situate în Ispra (I) către destinații din întreaga lume și viceversa.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 320 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Transportul corespondenței rapide de la clădirile Parlamentului European situate în Luxemburg, Bruxelles și Strasbourg către destinații din întreaga lume și viceversa

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
64120000 Servicii de curierat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod NUTS: FR FRANCE
Locul principal de executare:

Luxemburg, Bruxelles și Strasbourg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Transportul corespondenței rapide de la clădirile Parlamentului European situate în Luxemburg, Bruxelles și Strasbourg către destinații din întreaga lume și viceversa.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 120 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 02/12/2016
Ora locală: 16:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/12/2016
Ora locală: 15:00
Locul:

Comisia Europeană, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Detaliile sunt indicate la punctul 1.7 din anexa I.D „Clauze administrative”.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3. Site-ul va fi actualizat în mod regulat; operatorilor economici le revine responsabilitatea de a verifica eventualele actualizări și modificări efectuate înaintea termenului-limită de depunere a ofertelor.

Operatorii economici interesați sunt invitați să se înregistreze prin intermediul site-ului (eTendering). Aceștia vor fi apoi informați prin sistemul de achiziții publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru acest contract.

Autoritatea contractantă nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanții nu iau cunoștință de orice informație suplimentară cu privire la această licitație publicată pe acest site.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/10/2016