Služby - 387424-2016

04/11/2016    S213

Luxembursko-Luxemburg: Preprava expresnej pošty

2016/S 213-387424

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament (EP)
Poštová adresa: bâtiment Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2979
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie (Rada)
Poštová adresa: bâtiment Ariane 01 – bureau A1/048
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie (SD)
Poštová adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov (ECA)
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Poštová adresa: 12-E, rue Guillaume Kroll
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1882
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska obranná agentúra (EDA)
Poštová adresa: rue des Drapiers 17-23
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1050
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Joint Research Centre – Taliansko (Ispra)
Poštová adresa: via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra VA
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
Poštová adresa: 2, rue Mercier
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2985
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska škola II (EEII)
Poštová adresa: 6, rue Gaston Thorn
Mesto/obec: Bertrange
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 8268
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1913
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Preprava expresnej pošty.

Referenčné číslo: OIL/06/PO/2016/072.
II.1.2)Hlavný kód CPV
64120000 Doručovateľské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

V zmluve o „preprave expresnej pošty“ sa stanovuje:

— časť 1: preprava expresnej pošty z budov inštitúcií a orgánov EÚ (s výnimkou Európskeho parlamentu), ktoré sa nachádzajú v Bruseli (a v jeho bezprostrednom okolí), do miesta určenia po celom svete a opačne,

— časť 2: preprava expresnej pošty z budov inštitúcií a orgánov EÚ (s výnimkou Európskeho parlamentu), ktoré sa nachádzajú v Luxemburgu, do miesta určenia po celom svete a opačne,

— časť 3: preprava expresnej pošty z budov inštitúcií EÚ, ktoré sa nachádzajú v Ispre, do miesta určenia po celom svete a opačne,

— časť 4: preprava expresnej pošty z budov Európskeho parlamentu, ktoré sa nachádzajú v Luxemburgu, Bruseli a Štrasburgu, do miesta určenia po celom svete a opačne.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 850 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:

Zainteresované hospodárske subjekty sa môžu uchádzať o 1 časť, viacero častí alebo všetky časti. Uvedené časti sa môžu udeliť rôznym uchádzačom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprideliť celú zákazku alebo prideliť iba jej časť. Výsledkom tohto obstarávania bude uzatvorenie 1 alebo viacerých rámcových zmlúv na poskytovanie služieb na maximálne trvanie 4 rokov.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Preprava expresnej pošty z budov inštitúcií (s výnimkou Európskeho parlamentu), ktoré sa nachádzajú v Bruseli (a v jeho bezprostrednom okolí), do miesta určenia po celom svete a opačne

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64120000 Doručovateľské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel a jeho bezprostredné okolie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Preprava expresnej pošty z budov inštitúcií (s výnimkou Európskeho parlamentu), ktoré sa nachádzajú v Bruseli (a v jeho bezprostrednom okolí), do miesta určenia po celom svete a opačne.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 220 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Preprava expresnej pošty z budov inštitúcií (s výnimkou Európskeho parlamentu), ktoré sa nachádzajú v Luxemburgu, do miesta určenia po celom svete a opačne

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64120000 Doručovateľské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Preprava expresnej pošty z budov inštitúcií (s výnimkou Európskeho parlamentu), ktoré sa nachádzajú v Luxemburgu, do miesta určenia po celom svete a opačne.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 190 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Preprava expresnej pošty z budov inštitúcií EÚ, ktoré sa nachádzajú v Ispre, do miesta určenia po celom svete a opačne

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64120000 Doručovateľské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: IT ITALIA
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Taliansko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Preprava expresnej pošty z budov inštitúcií EÚ, ktoré sa nachádzajú v Ispre (I), do miesta určenia po celom svete a opačne.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 320 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Preprava expresnej pošty z budov Európskeho parlamentu, ktoré sa nachádzajú v Luxemburgu, Bruseli a Štrasburgu, do miesta určenia po celom svete a opačne

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64120000 Doručovateľské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg, Brusel a Štrasburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Preprava expresnej pošty z budov Európskeho parlamentu, ktoré sa nachádzajú v Luxemburgu, Bruseli a Štrasburgu, do miesta určenia po celom svete a opačne.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 120 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/12/2016
Miestny čas: 16:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/12/2016
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Európska komisia, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Podrobnosti sú uvedené v bode 1.7 prílohy I.D k administratívnym podmienkam.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady budú dostupné na stiahnutie na adrese uvedenej v bode I.3. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná; je zodpovednosťou hospodárskych subjektov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy pred konečným termínom na predloženie ponúk.

Zainteresované hospodárske subjekty vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky pre elektronické obstarávanie (e-tendering). Prostredníctvom online systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto zákazky.

Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/10/2016