Portal TED je od danes, 2. 11. 2022, pripravljen na e-obrazce . Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 387424-2016

04/11/2016    S213

Luksemburg-Luxembourg: Prevoz hitre pošte

2016/S 213-387424

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament (EP)
Poštni naslov: bâtiment Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 2979
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske unije (Svet)
Poštni naslov: bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije (SEU)
Poštni naslov: boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče (ERS)
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Poštni naslov: 12-E, rue Guillaume Kroll
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 1882
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska obrambna agencija (EDA)
Poštni naslov: rue des Drapiers 17-23
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 1050
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Skupno raziskovalno središče – Italija (Ispra)
Poštni naslov: via Enrico Fermi 2749
Kraj: Ispra VA
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 21027
Država: Italija
Kontaktna oseba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Urad za publikacije Evropske unije
Poštni naslov: 2, rue Mercier
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 2985
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska šola II (EEII)
Poštni naslov: 6, rue Gaston Thorn
Kraj: Bertrange
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 8268
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Telefaks: +352 4301-32109
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1913
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Prevoz hitre pošte.

Referenčna številka dokumenta: OIL/06/PO/2016/072.
II.1.2)Glavna koda CPV
64120000 Kurirske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročilo „prevoz hitre pošte“ zajema:

— sklop 1: prevoz hitre pošte od stavb institucij in organov EU (z izjemo Evropskega parlamenta), ki se nahajajo v Bruslju (in bližnji okolici), do destinacij po svetu in obratno,

— sklop 2: prevoz hitre pošte od stavb institucij in organov EU (z izjemo Evropskega parlamenta), ki se nahajajo v Luxembourgu, do destinacij po svetu in obratno,

— sklop 3: prevoz hitre pošte od stavb institucij EU, ki se nahajajo v Ispri, do destinacij po svetu in obratno,

— sklop 4: prevoz hitre pošte od stavb Evropskega parlamenta, ki se nahajajo v Luxembourgu, Bruslju in Strasbourgu, do destinacij po svetu in obratno.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 850 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:

zainteresirani gospodarski subjekti lahko oddajo ponudbo za 1 sklop ali več oziroma za vse sklope. Ti sklopi se lahko oddajo več ponudnikom. Naročnik si pridržuje pravico, da vseh sklopov ali dela naročila ne odda. Rezultat naročila bo sklenitev 1 ali več okvirnih pogodb za obdobje največ 4 let.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prevoz hitre pošte od stavb institucij (z izjemo Evropskega parlamenta), ki se nahajajo v Bruslju (in bližnji okolici), do destinacij po svetu in obratno

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
64120000 Kurirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj in bližnja okolica.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Prevoz hitre pošte od stavb institucij (z izjemo Evropskega parlamenta), ki se nahajajo v Bruslju (in bližnji okolici), do destinacij po svetu in obratno.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 220 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prevoz hitre pošte od stavb institucij (z izjemo Evropskega parlamenta), ki se nahajajo v Luxembourgu, do destinacij po svetu in obratno

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
64120000 Kurirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Luxembourg.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Prevoz hitre pošte od stavb institucij (z izjemo Evropskega parlamenta), ki se nahajajo v Luxembourgu, do destinacij po svetu in obratno.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 190 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prevoz hitre pošte od stavb institucij EU, ki se nahajajo v Ispri, do destinacij po svetu in obratno

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
64120000 Kurirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: IT ITALIA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Italija.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Prevoz hitre pošte od stavb institucij EU, ki se nahajajo v Ispri (I), do destinacij po svetu in obratno.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 320 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prevoz hitre pošte od stavb Evropskega parlamenta, ki se nahajajo v Luxembourgu, Bruslju in Strasbourgu, do destinacij po svetu in obratno

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
64120000 Kurirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Šifra NUTS: FR FRANCE
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Luxembourg, Bruselj in Strasbourg.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Prevoz hitre pošte od stavb Evropskega parlamenta, ki se nahajajo v Luxembourgu, Bruslju in Strasbourgu, do destinacij po svetu in obratno.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 120 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/12/2016
Lokalni čas: 16:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 06/12/2016
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Evropska komisija, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

podrobnosti so navedene v točki 1.7 Priloge I.D „Upravne določbe“.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v točki I.3. Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb pred rokom za oddajo ponudb pa so odgovorni gospodarski subjekti.

Zainteresirani gospodarski subjekti so vabljeni, da se registrirajo prek spletnega mesta (e-razpisi). Po tem bodo prek spletnega sistema za javna naročila obveščeni o katerih koli posodobitvah za to naročilo.

Naročnik ni odgovoren, če ponudniki na tem spletnem mestu ne zasledijo dodatnih informacij o tem povabilu k oddaji ponudb.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/10/2016