Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 387817-2021

30/07/2021    S146

Netherlands-Almere: Repair and maintenance services of firefighting equipment

2021/S 146-387817

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Almere
National registration number: 162046567
Postal address: Stadhuisplein 1
Town: Almere
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1315 HR
Country: Netherlands
Contact person: Rashieda Basnoe
E-mail: inkoop@almere.nl
Telephone: +31 365399424
Internet address(es):
Main address: http://www.almere.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ccfec8fbf93f676be49b98fd6a0245bb
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ccfec8fbf93f676be49b98fd6a0245bb
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderhoud kleine brandblusmiddelen voor de gemeente Almere en stichting Prisma

Reference number: IA2020.09.01
II.1.2)Main CPV code
50413200 Repair and maintenance services of firefighting equipment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De aan te besteden opdracht betreft het uitvoeren van preventief, correctief en curatief onderhoud en controleren van blusmiddelen.

Het keuren van de bestaande en nog te leveren brandblusmiddelen, met als doel defecten of storingen zoveel mogelijk te voorkomen en een zo groot mogelijke betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en veiligheid, optimaal en doelmatig functioneren te realiseren en waardoor aan de wettelijke verplichtingen waaronder NEN 2559, NEN EN671-3 en NEN-EN 1595:1997 wordt voldaan. Het actualiseren en actueel houden van het locatieoverzicht Het uitvoeren van inventarisaties van nieuwe locaties en voertuigen en

Het vervangen/reviseren en afvoeren van blusmiddelen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35100000 Emergency and security equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL230 Flevoland
Main site or place of performance:

Almere.

II.2.4)Description of the procurement:

Het aantal locaties van de afdeling Vastgoed en de Stichting Prisma dat onder deze opdracht valt, bedraagt ongeveer 180. Een weergave van de locaties is te zien in de bijlage ‘overzicht locaties’, deze bijlage betreft tevens een inventarisatie van de brandblusmiddelen per gebouw.

Daarnaast is de gemeente in bezit van 32 vuilnisauto’s met daarin brandblusmiddelen en 15 kleine bedrijfswagens met daarin brandblusmiddelen.

Aan de genoemde aantallen (locaties en brandblusmiddelen) kunnen geen rechten worden ontleend.

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties en/of voertuigen wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties, dit zal dan eventueel als meer- en minderwerk worden verrekend.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Service / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Kwaliteitsborging / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Vast team / Weighting: 10
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Uitsluitingsgronden.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2021
Local time: 13:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Nota bene: het betreft een volledig digitale aanbesteding via TenderNed. Dit betekent onder andere dat in beginsel alle communicatie via TenderNed verloopt. Zie verder de aanbestedingsdocumenten.

Tot slot: het is technisch mogelijk gedurende de gehele procedure vragen te stellen via TenderNed. De aanbestedende dienst heeft deze technische mogelijkheid niet willen sluiten, omdat er zich lopende een aanbesteding altijd prangende vragen kunnen voordoen, ook na de daarvoor in de planning opgenomen momenten. Dit doet er echter niets aan af dat de planning zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten en/of nota’s van inlichtingen leidend is voor het verloop van de procedure.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Town: Almere
Country: Netherlands
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Twintig dagen.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/07/2021