Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 387874-2018

06/09/2018    S171

Málta-Valetta: Munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások az EASO olaszországi irodája számára

2018/S 171-387874

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Nemzeti azonosító szám: N/A
Postai cím: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Város: Valetta
NUTS-kód: MT0 MALTA
Postai irányítószám: MRS 1917
Ország: Málta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Telefon: +356 22487500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.easo.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4009
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Menekültügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások az EASO olaszországi irodája számára

Hivatkozási szám: EASO/2018/681
II.1.2)Fő CPV-kód
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EASO olaszországi irodáiban teljesítendő munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásokra irányuló, lépcsőzetes keretszerződéseket kíván kötni.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 50 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: IT ITALIA
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az EASO olaszországi irodáiban teljesítendő munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásokra irányuló, lépcsőzetes keretszerződéseket kíván kötni. A nyertes ajánlattevőket felkérik, hogy bocsássanak az EASO rendelkezésére ideiglenes munkaerőt, előre meghatározott időtartamra, az előírt kompetenciaprofiloknak megfelelően.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 50 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés 3 alkalommal meghosszabbítható alkalmanként 12 hónapos időtartamra (így a teljes időtartam legfeljebb 48 hónap), kivéve, ha a szerződő felek valamelyike ennek az ellenkezőjéről írásos értesítést küld a másik szerződő félnek, amely értesítésnek a szerződés lejárta előtt 3 hónappal meg kell érkeznie.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/10/2018
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/10/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)

MTC Block A, Winemakers Wharf,

Grand Harbour Valetta, MRS 1917, MÁLTA

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázatbontáson minden ajánlattevő egy-egy felhatalmazott képviselője lehet jelen megfigyelőként. Azok a vállalatok, amelyek részt kívánnak venni a pályázatbontáson, részvételi szándékukat legalább 2 munkanappal előre jelezzék az alábbi e-mail-címre küldött értesítő levélben: contracts@easo.europa.eu.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az EASO fenntartja a jogot arra, hogy az EASO költségvetési rendeletének 85. cikke és a költségvetési rendelet végrehajtási szabályainak 134. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján legfeljebb 50 %-kal növelje a keretszerződések becsült értékét. Ilyen esetekben az EASO és a nyertes ajánlattevő hirdetmény előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében állapodik meg olyan új szolgáltatások teljesítéséről, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások megismétlését jelentik, amelyekkel az EASO az általa odaítélt induló szerződésben a gazdasági szereplőt megbízta.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4302-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon).

Az ajánlattevő által benyújtott kérés és az Ajánlatkérő által adott válasz, illetve hivatali visszásságra vonatkozó panasz nem célozhatja vagy eredményezheti a jelen határozat érvénytelenítésére irányuló jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó határidő felfüggesztését, amely kérelmet a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatótól számított 2 hónapon belül kell benyújtani. Az érvénytelenítésre irányuló eljárások meghallgatásáért felelős bíróság az Európai Unió Törvényszéke.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2018