Tjenesteydelser - 387877-2018

06/09/2018    S171

Luxembourg-Luxembourg: Flytning af Den Europæiske Unions Domstols administrative afdelinger

2018/S 171-387877

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://curia.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Flytning af Den Europæiske Unions Domstols administrative afdelinger

Sagsnr.: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Domstolen har besluttet at iværksætte en udbudsprocedure med henblik på at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende flytning af Domstolens forskellige administrative afdelinger i forbindelse med fraflytning af lokalerne i bygning T/T bis og tilflytning til C-bygningen (Tour C), der er under konstruktion, i det nye ejendomskompleks.

Opgaven omfatter 5 faser:

— koordinering og forberedende arbejder inden flytningen,

— tilvejebringelse af forskelligt materiel (lastbiler, lifte, vogne, kasser osv.),

— egentlige flyttetjenester,

— koordinering af afbrydelse og tilslutning af telefoner, computere og printere,

— koordinering af rengøringstjenester.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Luxembourg, Luxembourg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Genstanden for denne kontrakt er levering af assistance, koordinering og opfølgning af flyttetjenester vedrørende flytningen af Domstolens forskellige afdelinger samt flyttetjenester til Domstolens forskellige administrative afdelinger i forbindelse med fraflytning af lokalerne i bygning T/T bis og tilflytning til C-bygningen (Tour C), der er under konstruktion, i det nye ejendomskompleks.

Kontrakten omfatter, men er ikke begrænset til, 2 aspekter: forberedelse af flytningen og den egentlige flytning, inklusive beslægtede tjenesteydelser.

Detaljerede informationer kan findes i bilag I - tekniske udbudsspecifikationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/02/2019
Slut: 16/08/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der afholdes besøg på stedet på de datoer, der er angivet i opfordringen til afgivelse af bud. Deltagelse i besøget på stedet er obligatorisk, og tilbud fra økonomiske operatører, der var fraværende, vil blive afvist. Økonomiske operatører, der ønsker at deltage i besøget, skal sende deres interessetilkendegivelse pr. e-mail til følgende adresse: AO-UGB@curia.europa.eu

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se punkt 5.4.1) i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/11/2018
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Åbningen af buddene foregår i Den Europæiske Unions Domstols lokaler, bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i åbningen af buddene, bedes henvende sig skriftligt til adressen AO-UGB@curia.europa.eu senest 5.11.2018. Kun 1 repræsentant pr. tilbudsgiver er tilladt. Repræsentanten skal fremvise sit id-kort og et dokument, der giver bemyndigelse til at repræsentere tilbudsgiveren under åbningen af buddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 43031
Internetadresse: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Internetadresse: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 43031
Internetadresse: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/08/2018